wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Vindexus uplasował obligacje na 45 mln zł

msd | 07 maja 2019
Za pięcioletni okresowo amortyzowany i zabezpieczony dług windykator zapłaci WIBOR 6M plus 6,45 pkt proc. marży. To o 2,85 pkt proc. więcej niż w ostatniej emisji, zamkniętej przed dwoma laty.

Okres spłaty wyemitowanych papierów serii B2 ustalono na pięć lat, ale z okresową amortyzacją, przeprowadzaną co sześć miesięcy, począwszy od listopada 2020 r. Vindexus każdorazowo będzie spłacał po 12,5 proc. nominału (5,6 mln zł).

Zabezpieczeniem długu ma być natomiast zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych dwóch funduszy sekurytyzacyjnych.

Pozyskane środki windykacyjna spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje i bieżącą działalność (17 mln zł) oraz wcześniejszy wykup dwóch starszych nienotowanych na Catalyst serii obligacji (28 mln zł). 

Od ostatniej emisji obligacji VIndexusa minęło blisko dwa lata. Wówczas spółka także uplasowała pięcioletni okresowo amortyzowany i zabezpieczony dług, ale jego oprocentowanie ustalono wówczas znacznie niżej, bo na WIBOR 6M plus 3,6 pkt proc. 

W lipcu Vindexus powinien wykupić notowane na Catalyst papiery serii X1 o wartości 6 mln zł. Papierami tymi praktycznie nie dochodzi do transakcji, podobnie jak serią Y1 (VIN0921), która będzie okresowo amortyzowana począwszy od września tego roku. 

Dotychczas znaczną część emisji obligacji Vindexusa obejmowały fundusze zarządzane przez AgioFunds TFI, które także są istotnym akcjonariuszem spółki (prawie 13,4 proc. akcji). 

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje