czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Voxel może wypłacić 10,5 mln zł dywidendy

msd | 11 kwietnia 2018
Zarząd spółki rekomenduje, aby wypłata z zeszłorocznego zysku nastąpiła 7 czerwca, czyli na niecałe siedem tygodni przed wykupem wartych 10 mln zł obligacji.

Rekomendowaną przez zarząd dywidendę zatwierdzić ma jeszcze rada nadzorcza spółki oraz ZWZA. 

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w tym w zakresie planowanych inwestycji – poinformowano w komunikacie.

Z punktu widzenia wierzycieli Voxelu, zwłaszcza właścicieli wygasających 25 lipca obligacji serii G na 10 mln zł, proponowany termin wypłaty dywidendy wydać się może niefortunny. Zwłaszcza, że wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest refinansowanie papierów. Szczęśliwie dla inwestorów, spółka powinna być gotowa zarówno na wypłatę z zysku, jak i refinansowanie zadłużenia.

W 2017 r. Voxel wypłacił 5,8 mln zł w dniu 8 sierpnia, czyli dopiero po majowym zrefinansowaniu wartych 10 mln zł obligacji (oryginalnie miały one zapadać 1 lipca). Natomiast w 2016 r. dywidendę, także w kwocie 5,8 mln zł, wypłacono dopiero 4 października, choć początkowo zarząd spółki chciał by nastąpiło to 5 lipca, czyli tuż przed terminem spłaty dwóch serii obligacji, wartych łącznie 22 mln zł. Obie emisje wówczas zrefinansowano nowymi papierami.

Niemniej przyznać należy, że obecnie wyjściowa sytuacja Voxelu do wypłaty dywidendy jest o wiele lepsza niż rok czy dwa lata temu. Po udanym IV kwartale, poniekąd wynikającym z sezonowości prowadzonego biznesu, grupa Voxel zakończyła z 19,1 mln zł środków pieniężnych na rachunkach. Po raz ostatni podobną sumę na jej rachunkach można było zobaczyć w połowie 2011 r. 

Dzięki posiadanej gotówce grupa Voxel na koniec grudnia mogła pochwalić się wskaźnikiem płynności natychmiastowej na poziomie 0,33x (średnia z lat 2014-2017 to niespełna 0,07x). Płynność bieżąca wzrosła zaś do 1,16x (średnio 0,85x), a środki pieniężne zapewniły także spadek długu netto do 25,5 mln zł, czyli 0,65x rocznego wyniki EBITDA. 

Wygasające w lipcu obligacje VOX0718 notowane są po 100,55 proc. nominału, czyli z 4,02 proc. rentowności brutto (1,79 proc. netto). Zapadająca niecały rok później seria VOL0519 wyceniana jest zaś na 100,91 proc., co daje jej 5,24 proc. rentowności brutto (3,66 proc. netto).

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje