wtorek, 18 września 2018

Newsroom

Voxel może wypłacić 10,5 mln zł dywidendy

msd | 11 kwietnia 2018
Zarząd spółki rekomenduje, aby wypłata z zeszłorocznego zysku nastąpiła 7 czerwca, czyli na niecałe siedem tygodni przed wykupem wartych 10 mln zł obligacji.

Rekomendowaną przez zarząd dywidendę zatwierdzić ma jeszcze rada nadzorcza spółki oraz ZWZA. 

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w tym w zakresie planowanych inwestycji – poinformowano w komunikacie.

Z punktu widzenia wierzycieli Voxelu, zwłaszcza właścicieli wygasających 25 lipca obligacji serii G na 10 mln zł, proponowany termin wypłaty dywidendy wydać się może niefortunny. Zwłaszcza, że wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest refinansowanie papierów. Szczęśliwie dla inwestorów, spółka powinna być gotowa zarówno na wypłatę z zysku, jak i refinansowanie zadłużenia.

W 2017 r. Voxel wypłacił 5,8 mln zł w dniu 8 sierpnia, czyli dopiero po majowym zrefinansowaniu wartych 10 mln zł obligacji (oryginalnie miały one zapadać 1 lipca). Natomiast w 2016 r. dywidendę, także w kwocie 5,8 mln zł, wypłacono dopiero 4 października, choć początkowo zarząd spółki chciał by nastąpiło to 5 lipca, czyli tuż przed terminem spłaty dwóch serii obligacji, wartych łącznie 22 mln zł. Obie emisje wówczas zrefinansowano nowymi papierami.

Niemniej przyznać należy, że obecnie wyjściowa sytuacja Voxelu do wypłaty dywidendy jest o wiele lepsza niż rok czy dwa lata temu. Po udanym IV kwartale, poniekąd wynikającym z sezonowości prowadzonego biznesu, grupa Voxel zakończyła z 19,1 mln zł środków pieniężnych na rachunkach. Po raz ostatni podobną sumę na jej rachunkach można było zobaczyć w połowie 2011 r. 

Dzięki posiadanej gotówce grupa Voxel na koniec grudnia mogła pochwalić się wskaźnikiem płynności natychmiastowej na poziomie 0,33x (średnia z lat 2014-2017 to niespełna 0,07x). Płynność bieżąca wzrosła zaś do 1,16x (średnio 0,85x), a środki pieniężne zapewniły także spadek długu netto do 25,5 mln zł, czyli 0,65x rocznego wyniki EBITDA. 

Wygasające w lipcu obligacje VOX0718 notowane są po 100,55 proc. nominału, czyli z 4,02 proc. rentowności brutto (1,79 proc. netto). Zapadająca niecały rok później seria VOL0519 wyceniana jest zaś na 100,91 proc., co daje jej 5,24 proc. rentowności brutto (3,66 proc. netto).

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

 • Voxel z wyższym zadłużeniem finansowym netto

  04 września 2018
  Zobowiązania odsetkowe grupy zmieniły się w II kwartale tylko nieznacznie, przyczyną wzrostu długu był natomiast znaczny spadek salda gotówki po wypłacie dywidendy. Rosnące wyniki całkiem skutecznie amortyzują jednak wzrost zadłużenia netto.
  czytaj więcej
 • Voxel wrócił na Catalyst

  03 września 2018
  Po dwutygodniowej przerwie obligacje diagnostycznej spółki ponownie znajdują się w giełdowym obrocie. Tym razem to warta 30 mln zł trzyletnia emisji Voxelu.
  czytaj więcej
 • Voxel wypuścił nowe obligacje

  09 sierpnia 2018
  Spółka uplasowała papiery dłużne serii K o wartości 5 mln zł. Ich warunki nie są na razie publicznie znane, zmieni się to jednak, gdy dług trafi do giełdowego obrotu.
  czytaj więcej
 • Voxel zapowiada przedterminowy wykup obligacji

  17 lipca 2018
  Diagnostyczna spółka chce spłacić przed czasem warte 10 mln zł papiery dłużne serii H, których pierwotnych termin wykupu przypadał na maj 2019 roku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Grupa AB mniej zadłużona

  18 września 2018
  W zakończonym 30 czerwca roku obrotowym 2017/2018 zysk netto dystrybutora sprzętu IT spadł o 10,2 proc. r/r do 61 mln zł. Wyraźnie poprawiły się jednak przepływy operacyjne, a za nimi i wskaźniki zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Pragma Faktoring z dodatkowym źródłem finansowania

  18 września 2018
  Leaselink, podmiot zależny faktoringowej spółki, zawarł umowę o współpracy z platformą Mintos, na której będzie mógł sprzedawać wierzytelności z zawartych umów. Pragma nie poddaje się jednak i z publicznymi emisjami obligacji.
  czytaj więcej
 • Kruk otrzymał 362 mln zł spłat w I kwartale

  10 kwietnia 2018
  Spłaty z portfeli własnych wzrosły o 17 proc. r/r, ale były jednocześnie o 3 proc. niższe niż w IV kwartale 2017 r. Na razie nakłady inwestycyjne pozostają niższe, ale windykator – ponownie – podkreśla, że apetyt na zakupy ma wysoki.
  czytaj więcej
 • Niskie wskaźniki płynności Murapolu

  10 kwietnia 2018
  Deweloperski holding zakończył ubiegły rok z 195,6 mln zł aktywów obrotowych, które pokrywały tylko 63-proc. krótkoterminowych zobowiązań. W obszarze zadłużenia również widać pogorszenie, zwłaszcza jeśli uwzględnić górę zobowiązań pozabilansowych.
  czytaj więcej

Emisje