poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Voxel planuje emisję dwóch serii obligacji za 16 mln zł

msd | 17 maja 2017
Chodzi o serię H i I, których warunki emisji nie będą różnić się między sobą – wynika z komunikatu bieżącego spółki.

Termin wykupu obu serii ustalono na 31 maja 2019 r., co może oznaczać, że same emisje miałyby zostać uplasowane w maju. Termin emisji jest prawdopodobnie związany z przedterminowym wykupem serii F (10 mln zł), który planowany jest na 24 maja (podstawowy termin wykupu mija w lipcu). Seria G, także warta 10 mln zł, zapada natomiast w lipcu 2018 r.

Nowe emisje zostaną zabezpieczone – podobnie jak te wykupowane – wekslami, poręczeniem, zabezpieczeniem na udziałach spółki zależnej oraz hipoteką. Obligatariuszom wydane zostaną także notarialne oświadczenia o poddaniu się dobrowolnej egzekucji. Zmieni się natomiast oprocentowanie papierów – zamiast dotychczasowych 5 pkt proc. ponad WIBOR, Voxel chce płacić 4,5 pkt proc. marży.

Seria G notowana jest na Catalyst pod kodem VOX0718. Ich aktualna rentowność to 5,75 proc. przy cenie 100,99 proc. Warto jednak pamiętać, że Voxel ma prawo do przedterminowego wykupu tej serii, a jeśli się na to zdecyduje, maksymalna premia wyniosłaby 0,5 pkt proc. (8 pkt bazowych za każde 30 dni do wykupu, ale nie więcej niż 50 pkt bazowych).

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje