czwartek, 20 września 2018

Newsroom

W piątek KI opublikuje warunki nowej emisji publicznej

ems | 01 marca 2018
Na razie wiadomo, że emisja - podobnie jak w grudniu - będzie warta 30 mln zł.

- Wierzymy, że ta emisja, a w dłuższej perspektywie także ewentualne następne w ramach programu, przy odpowiednio atrakcyjnych warunkach oraz solidnych podstawach emitenta, zostaną pozytywnie ocenione, spotykając się z adekwatnym zainteresowaniem inwestorów – powiedział Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso, cytowany w komunikacie prasowym.

W grudniu KI zaoferował inwestorom czteroletnie obligacje warte 30 mln zł oprocetowane na 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M, przy czym w pierwszym okresie odsetkowym kupon ustalono na 5,5 proc. Inwestorzy zapisali się na papiery warte 14,3 mln zł. Od połowy lutego seria ta notowana jest na Catalyst, gdzie jej obecne notowania sięgają 99,01/100,90 proc. (bid/ask).

Łącznie na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Kredyt Inkaso.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje