piątek, 23 lutego 2018

Newsroom

Wakacje nie są takie złe dla emitentów obligacji

Emil Szweda dla Gazety Giełdy i Inwestorów "Parkiet" | 04 sierpnia 2017
Choć przyjęło się uważać, że okres wakacyjny nie sprzyja plasowaniu publicznych emisji kierowanych do inwestorów indywidualnych, to w istocie brak dowodów na to, że przeprowadzane w tym czasie emisje się nie udają.

Tekst ukazał się w Gazecie Giełdy i Inwestorów „Parkiet” 24 lipca. Opublikowano za zgodą redakcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spośród trzynastu emisji publicznych przeprowadzanych od 2012 r. na podstawie prospektów lub memorandów, ale przez firmy notowane na giełdzie, tylko trzy nie zakończyły się redukcją zapisów, ale miało to miejsce w latach 2012-13. Jedną z nich była jednak publiczna emisja Ganta z 2012 r., a dwukrotnie rzecz dotyczyła papierów Getin Noble Banku. Nie chodziło jednak o postrzeganie banku przez inwestorów, lecz o rozmiar emisji. W sierpniu 2012 r. bank przeprowadził, monstrualną z dzisiejszej perspektywy, emisję wartą 200 mln zł (pozyskał 172 mln zł), a w lipcu kolejnego roku celował w 170 mln zł (uplasował prawie 150 mln zł). Trudno uznać wynik tych emisji za klapę, zwłaszcza, że w innych miesiącach wakacyjnych zdarzało się bankowi podnosić wartość ofert już w trakcie zbierania zapisów.

Intuicyjnie może wydawać się, że to pierwsza połowa lipca jest najlepszą częścią wakacji do plasowania emisji. W pierwszych dniach lipca ub.r. finiszowała podwójna emisja Ghelamco (80 mln zł), w 2014 r. drugą z kolei emisję plasowało Echo (25 mln zł), w 2012 r. 100 mln zł pozyskał Capital Park (choć była to emisja publiczna przeprowadzana na starych zasadach, gdzie wartość pojedynczego zapisu nie mogła być niższa od 220 tys. zł).

W rzeczywistości jednak w lipcowych emisjach emitenci pozyskali nieco mniej środków (325 mln zł), niż w sierpniowych (343 mln zł), chyba, że do tych pierwszych zaliczymy wspomnianą już emisję Capital Parku.

Być może więc skierowanie publicznej emisji obligacji do indywidualnych inwestorów w czasie wakacji nie jest wcale złym pomysłem. Liczba ofert jest zwykle niższa w tym czasie, a dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wakacyjne emisje udają się równie dobrze, co w innych miesiącach.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje