wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Większościowy akcjonariusz Cognoru Holding wyemitował dług do PFR

msd | 22 marca 2023
Kontrolowana przez Przemysława Sztuczkowskiego spółka PS Holdco pozyskała 100 mln zł emisji obligacji do Polskiego Funduszu Rozwoju, za które kupiła obligacje zamienne na akcje Cognoru Holding.

Będąca większościowym akcjonariuszem Cognoru Holding spółka PS Holdco wyemitowała obligacje serii A o wartości 100 mln zł, wynika z środowego komunikatu KDPW. Papiery trafiły do funduszu PFR FIZAN, o czym z kolei wiadomo z ujawnionej przed kilkoma dniami informacji o ustanowieniu zastawu na akacjach Cognoru.

Równolegle do wartej 100 mln zł emisji PS Holdco dla PFR pierwsza ze spółek objęła obligacje zamienne na akcje Cognoru Holding. Wartość tej emisji to także 100 mln zł, a każda z obligacji o nominale 1 tys. zł uprawnia do zamiany na 200 akcji o wartości emisyjnej wynoszącej 5 zł. Przy czym do takiej zamiany dojść może najwcześniej za 12 miesięcy (same obligacje mają siedmioletni tenor).

W ostatnich dniach akcje Cognoru Holding wyceniane są na GPW w okolicach 8-9 zł za sztukę wobec niecałych 4 zł w listopadzie, gdy NWZ decydowało o emisji obligacji zamiennych.

PS Holdco posiada ponad 74 proc. udziału w kapitale Cognoru Holding. Spółkę kontroluje Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognoru Holding.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji wyemitowanych przez Cognor, spółkę zależną giełdowego Cognoru Holding. Papiery CSA0726 oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3,4 pkt proc. marży, a ich aktualna wartość to 160 mln zł wobec początkowych 200 mln zł. Od lipca ubiegłego roku, co 12 miesięcy, aż do lipca 2026 r. Cognor musi bowiem amortyzować po 20 proc. pierwotnego kapitału. Aktualnie obligacje te kwotowane są na 100,01/101,49 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Cognor S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje