sobota, 02 marca 2024

Newsroom

WIRON-owe skarbówki na dniach

msd | 05 października 2023
Prawdopodobnie na dniach Ministerstwo Finansów wyemituje hurtowe obligacje NZ0524, które oparte będą o wskaźnik WIRON.

Jak wynika z informacji umieszczonych na stronie KDPW, w Depozycie zarejestrowane zostaną obligacje NZ0524, emitowane na podstawie – jeszcze nieopublikowanego – listu emisyjnego z 3 października. Stanowi on, że docelowa wartość całej serii sięgnąć będzie mogła do 70 mld zł.

W tym miesiącu resort finansów zorganizuje dwa przetargi sprzedaży obligacji skarbowych, które odbędą się 10 i 23 października, a zaplanowana na nich podaż sięgnąć może łącznie do 20 mld zł. Wśród ofertowanych papierów zapowiedziano także możliwość uplasowania właśnie serii „typu NZ z oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON”. 

Możliwość zaoferowania WIRON-owych papierów resort finansów dopuszczał już we wrześniu, lecz z planów tych ostatecznie nic nie wyszło.

Niedawno MF znowelizowało rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej oraz przygotowało infrastrukturę techniczną i organizacyjną umożliwiającą dokonywanie emisji obligacji o oprocentowaniu zmienny opartym o wskaźnik WIRON, wynika z najnowszej publikacji o strategii zarządzania długiem w latach 2024-2027. Według dokumentu, pilotażowa emisja miałaby właśnie zostać przeprowadzona na przełomie września i października. 

Zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych, w latach 2023-2024 powinno dochodzić do systematycznego wdrażania stawki WIRON w instrumentach finansowych, tak by na początku 2025 r. możliwe było całkowite zaprzestanie publikacji wskaźników WIBID i WIBOR.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje