poniedziałek, 06 grudnia 2021

Newsroom

Wrześniowa emisja Dino debiutuje na Catalyst

msd | 16 października 2020
Sieć marketów wprowadziła do giełdowego obrotu warte 250 mln zł trzyletnie obligacje oprocentowane na WIBOR 3M plus 1,3 pkt proc. marży.

Warunki debiutujących obligacji DNP1023 zasadniczo nie różnią się od poprzedniej emisji Dino, uplasowanej w połowie 2019 r. Spółka ponownie ma więc prawo do przedterminowego wykupu długu po upływie dwóch lat, a bazowa marża (1,3 pkt proc.) może zostać podniesiona, jeśli relacja długu netto do wyniku EBITDA przekroczy 3,0x. Taki wzrost wskaźnika zadłużenia oznaczałby również naruszenie warunków emisji, aczkolwiek o postawieniu papierów w stan wymagalności musiałoby zdecydować zgromadzenie obligatariuszy.

Zabezpieczeniem długu niezmiennie są natomiast poręczenia spółek zależnych. W gruncie rzeczy, jedyna istotna zmiana względem poprzedniej emisji sprowadza się do zmniejszenia wartości nominalnej każdej obligacji ze 100 tys. zł do 1 tys. zł, tak jak w pierwszej emisji Dino, właśnie wykupionej w miniony wtorek.

Sieć marketów nie określiła wprawdzie celu emisji, ale nie sposób nie powiązać nowych obligacji między innymi z ostatnim wykupem papierów DNP1020 o wartości 100 mln zł (w tym 20 mln zł spółka rozliczyła jeszcze we wrześniu na etapie oferowania nowego długu).

Warte 250 mln zł obligacje Dino trafiły do 70 podmiotów, lecz wcześniej konieczna była aż 49-proc. redukcja złożonych zapisów.

W piątek do godz. 9.40 nie handlowano debiutującymi papierami DNP1023, a także nie wystawiono dla nich jeszcze żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Więcej wiadomości o Dino Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst