sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Wyniki Rokity nadal pod mocną presją

msd | 15 listopada 2023
Chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale najniższe przychody o dwóch i pół roku. W ślad za znacząco słabszymi wynikami wypracowuje ona też mniej gotówki z działalności operacyjnej.

Na skutek silnie niesprzyjających warunków rynkowych we wszystkich segmentach produkcyjnych skonsolidowane przychody Rokity spadły o 36,2 proc. r/r do 512,3 mln zł. I choć grupa ma za sobą wyjątkowo udany 2022 r., co pozwalałoby mówić o efekcie wysokiej bazy, to i w ujęciu kwartał do kwartału jej przychody spadły kolejny raz z rzędu (-8,6 proc. kw./kw.). A w ślad za niższymi obrotami zysku brutto na sprzedaży zmalał o 5,9 proc. kw./kw. i 62,9 proc. r/r, zatrzymując się na 102,9 mln zł w III kwartale.

Wynik EBITDA i zysk netto grupy PCC Rokita spadły zaś o 65,7 i 79,7 proc. r/r kolejno do 78,9 mln zł oraz 29,8 mln zł. Przy czym, zanotowały one niewielkie odbicie w stosunku do ubiegłego kwartału, co było jednak przede wszystkim efektem pozostałych przychodów operacyjnych, w tym zysków z tytułu różnic kursowych, a także naliczone odszkodowania i odsetki, czy otrzymane dotacje. Jako taka podstawowa działalność, nadal nie wykazywała więc wyczekiwanego ożywienia w stosunku do poprzedniego kwartału.

W ślad za istotnie niższymi wynikami wobec ubiegłego roku podążają też przepływy operacyjne Rokity. W III kwartale grupa wypracowała bowiem 64,2 mln zł gotówki z podstawowej działalności w porównaniu do 58,5 mln zł kwartał wcześniej, ale i 211 mln zł przed rokiem. To jednak wystarczyło, by pokryć wydatki inwestycyjne, obsłużyć zadłużenie i przynajmniej nie wykazać wzrostu długu netto.

W III kwartale grupa PCC Rokita zredukowała zobowiązania odsetkowe o 30,7 mln zł do 628,6 mln zł, co jednak razem z odpływem gotówki oznaczało tylko symboliczny spadek długu netto o 3,3 mln zł do 411,6 mln zł. Na tle skromnych 26,5 mln zł z marca, gdy Rokita był w przeddzień wypłaty ogromnej dywidendy, to oczywiście dużo, ale wciąż mniej niż przed rokiem (442,6 mln zł). Nieźle na razie wypadała też relacja długu netto do 12-miesięcznego zysku EBITDA (0,52x wobec 0,44x w czerwcu i 0,53x przed rokiem), co jednak wynikało ze specyfiki samego wskaźnika, który w mianowniku wciąż uwzględniał rekordowy IV kwartał zeszłego roku i nadal nie najgorszy I kwartał tego roku. Gdyby natomiast przyjąć, że w kolejnych okresach Rokita będzie osiągał tyle zysku EBITDA, co w samym III kwartale, wówczas wskaźnik zadłużenia podskoczył by do około 1,3x. Dużo? Tylko jeśli mieć w pamięci dwa ostatnie lata. A przecież w latach 2019-2020 chemiczna grupa dość regularnie utrzymywała dług netto w okolicach 2,5-krotności zysku EBITDA lub wyżej. 

Tak czy inaczej, na koniec września Rokita miał najmniej środków pieniężnych od ponad roku. Z drugiej strony posiadana przez grupę gotówka (217 mln zł) pokrywała 0,38x krótkoterminowych zobowiązań, co nie było wartością odbiegającą od poziomów notowanych w przeszłości, sprzed wyjątkowo udanych lat 2021-2022. I podobnie sprawa ma się we wskaźnikami płynności bieżącej oraz szybkiej (1,32x i 1,03x), które znajdują się niżej niż w kilku poprzednich kwartałach, ale nie są dla Rokity niczym nowym (jeszcze do końca 2020 r. grupa dość często wykazywała nadwyżkę krótkoterminowych zobowiązań nad majątkiem obrotowym).

Niedługo po zamknięciu III kwartału PCC Rokita spłacił obligacje warte 25 mln zł. Niewiele później spółka uplasowała nowy dług, także na 25 mln zł. Inwestorzy ciepło przyjęli jej powrót na rynek ponad trzyletniej przerwie, zgłaszając popyt dwukrotnie przewyższający wartość oferty, w której Rokita proponował 3,2 pkt proc. marży od pięcioletnich papierów.

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Rokity, z czego sześć to starsze emisje ze stałymi kuponami. Uplasowane niedawno zmiennokuponowe papiery PCR1028, mimo wysokiej nadsubskrypcji na rynku pierwotnym, notowane są po 100 proc.

Napoczęty niedawno program emisji dajce Rokicie możliwość pozyskania jeszcze do 175 mln zł przez osiem kolejnych miesięcy. I spółce prawdopodobnie nie zabraknie okazji do plasowania nowego długu, choćby dlatego, że w grudniu tego roku i marcu przyszłego roku musi ona spłacić dwie kolejne starsze serie, warte odpowiednio 30 oraz 25 mln zł.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst