sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

Wywiad: Polski Fundusz Innowacji zamierza pozyskać kapitał na rynku niepublicznym

pytania przygotował Emil Szweda, Obligacje.pl | 12 lutego 2018
Marian Pijarski, prezes zarządu Polskiego Funduszu Innowacji, odpowiada na pytania Obligacje.pl.

Polski Fundusz Innowacji_logoObligacje.pl: Czym zajmuje się Polski Fundusz Innowacji?

Marian Pijarski, prezes PFI S.A.: Polski Fundusz Innowacji S.A. jest spółką, której zadaniem  jest zarządzanie inwestycjami typu Private Equity/Venture Capital. Strategia inwestycyjna PFI zakłada dokonywanie inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa działające przede wszystkim w sektorze energetycznym oraz w dalszej kolejności w te działające w szeroko rozumianych nowych technologiach, tzn. w branżach określanych jako perspektywiczne i kluczowe dla XXI wieku.

Private Equity/Venture Capital oznacza inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Private Equity/Venture Capital może być wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki. Venture Capital (VC) jest jedną z odmian Private Equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji.

PFI zamierza dokonywać inwestycji w przedsiębiorstwa działające przede wszystkim w Polsce, jednak z uwagi na możliwości i obszary działania swojej grupy kapitałowej, dopuszcza również możliwości dokonania pewnej części inwestycji w spółki działające w krajach Europy Środkowo-Wschodniej takich jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa.

PFI planuje dokonywać inwestycji poprzez:

  1. objęcie udziałów bądź akcji w spółkach portfelowych,
  2. finansowanie w formie mezzanine, łączącej objęcie udziałowe z finansowaniem dłużnym.

W każdym przypadku PFI zamierza obejmować w spółkach portfelowych udziały stanowiące co najmniej 20 proc. kapitału zakładowego. Celem PFI jest uzyskanie średniorocznej stopy zwrotu z portfela obejmującego inwestycje w spółki dojrzałe i młode na poziomie 30 proc. w skali roku.

- Wprowadzacie do polski urządzenia słowackiej firmy Blue Boson SE. Jaka jest specyfika ich działania, kto jest ich odbiorcą i jakie korzyści może dzięki nim uzyskać?

- PFI S.A. zamierza pozyskać kapitał na rynku niepublicznym na inwestycję polegającą na zakupie lub objęciu akcji w spółce Blue Boson SE oraz na prowadzanie działalności polegającej na wyłącznej dystrybucji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej urządzeń SCAT® i SCAT REXCIT®, produkowanych przez tę słowacką spółkę i służących do uzyskiwania oszczędności kosztów w procesie wytwarzania ciepła lub chłodu. Ta zaawansowana i opatentowana technologia, polegająca na oddziaływaniu w obrębie struktury molekularnej wody, powoduje pożądane zmiany ich właściwości fizyko-chemicznych oraz energetycznych, znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku instalacji przemysłowych.

Technologia posiadana przez Blue Boson SE została objętą ochroną patentową poprzez przyznanie jej europejskiego patentu nr EP1941216 za wynalazek pod tytułem „Metoda i urządzenie do fizycznego podgrzewania płynnych mediów”. Twórcą technologii jest prof. Samuel Grega.

- Ile wdrożeń przeprowadziła firma Blue Boson SE i na jakich rynkach obecne są jej urządzenia. Kto (jakie firmy) zdecydował się na ich zakup. A ilu wdrożeń dokonaliście na polskim rynku?

- Urządzenia SCAT® i SCAT REXCIT® od kilkunastu lat działają u kilkudziesięciu klientów w większości na terenie Słowacji. Podmiotami, które wykorzystują tę innowacyjną technologię są ciepłownie i elektro-ciepłownie, hotele, ośrodki spa, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady produkcyjne. Firma Blue Boson SE w chwili obecnej prowadzi testy na kompleksie chłodniczym koncernu Agrofert w Bratysławie oraz na instalacjach w parku technologicznym firmy Bilfinger w Wiedniu. PFI SA, jako wyłączny dystrybutor urządzeń na terenie Polski prowadzi wiele zaawansowanych rozmów handlowych z potencjalnymi klientami. Jednocześnie spółka nawiązała współpracę naukowo-techniczną z kilkoma instytucjami naukowo-badawczymi jak: Instytut Maszyn Przepływowych przy PAN w Gdańsku oraz Instytut Techniki Cieplnej przy Politechnice Warszawskiej. Szacujemy, że do końca 2018 doprowadzimy do pełnej instalacji u kilku krajowych klientów, jednakże dokładne terminy uruchomienia uzależnione są od wielu technologicznych czynników.

Urządzenia SCAT® i SCAT REXCIT® każdorazowo dopasowywane są do konkretnych uwarunkowań klienta uwzględniając w trakcie procesu produkcyjnego zarówno wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy, jak i standardów międzynarodowych.

- Wasz model działania zakłada sprzedaż urządzeń Blue Boson SE w zamian za abonament. Czy to oznacza, że sami finansujecie ich zakup, a sprzedaż rozłożona jest na raty? Po jakim czasie płatności z abonamentów zwrócą poniesione nakłady?

- Nasze usługi oferujemy w modelu EPC (energy porformance contracting), szerzej znanym pod nazwą ESCO (energy saving company). Oznacza to, że naszemu klientowi udostępniamy urządzenia na bezinwestycyjnej drodze, otrzymując w zamian miesięczny czynsz za wynajem urządzeń. Średni okres zwrotu z naszej inwestycji to zaledwie 12 miesięcy.

- Jaki jest zakładany model finansowania działalności PFI związany z wdrożeniami urządzeń Blue Boson SE?

- Choć sama technologia jest już wypróbowana, to sama spółka jest w pewnym sensie start-up'em i musi się posiłkować finansowaniem z różnych źródeł. Na obecnym etapie korzystamy z emisji obligacji, ale po pełnych wdrożeniach będziemy korzystać z bardziej atrakcyjnych form finansowania.

- Jakie przychody są zaplanowane na bazie już podpisanych umów o wdrożenia urządzeń Blue Boson SE w nadchodzących latach? W miarę możliwości proszę także podać prognozowaną wysokość zysków (EBITDA i netto). Ilu klientów podpisało z Wami umowy do tej pory, a ile wdrożeń zamierzacie przeprowadzić?

- W związku z tym, że obecnie koncentrujemy się na sprawnym przeprowadzeniu referencyjnej instalacji mówienie o przychodach przyszłorocznych jest przedwczesne. W gronie specjalistów ocenialiśmy zarówno przydatność technologiczną w polskim systemie energetycznym, jak i możliwości zwrotu z tej inwestycji. Kalkulacje wychodzą bardzo pozytywnie i mogę zapewnić, że jest to bardzo rentowny biznes.

- Kto tworzy PFI? Jakie są kompetencje tych osób i doświadczenie zawodowe? Do kogo należą akcje PFI?

- Tworzymy bardzo kompetentny zespół z wieloletnim doświadczeniem z obszaru zarządzania, jak również nowych technologii. W celu pozyskania bliższych informacji proszę odwiedzić naszą stronę internetową: www.pfisa.pl.

- Dziękuję za rozmowę.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje