niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Zapisy na Ghelamco znów zredukowane o połowę

ems | 24 lipca 2020
Popyt na obligacje serii PPP3 warte 45 mln zł sięgnął 92,4 mln zł, zaś na papiery serii PPP4 warte 50 mln zł popyt wyniósł 117,6 mln zł.

Obligacje serii PPP3 oferowały wspólnie DM Michael Strom i DM Noble Securities, natomiast papiery serii PPP4 plasował DM PKO BP. Różnica polegała wyłącznie na wielkości minimalnego zapisu – DM PKO BP wymagał, by było to co najmniej 50 tys. zł, dwa pozostałe domy maklerskie zezwalały na składanie zapisów od 100 zł.

Obydwie serie zostaną wprowadzone do notowań na Catalyst, gdzie zostaną zasymilowane z notowanymi już papierami serii PPP1 i PPP2 pod kodem GHE0124. Są to publiczne emisje obligacji Ghelamco z czerwca tego roku. Łączna wartość tych dwóch serii to 110 mln zł, a inwestorzy złożyli w czerwcu zapisy na 226 mln zł. Rynek wycenia je w piątek po południu na 100,18 proc. nominału.

Na Catalyst notowanych jest łącznie 21 serii obligacji Ghelamco, ale wcześniej deweloper plasował obligacje o zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR. Ich rentowność sięga od 3 do 5 proc. w zależności od terminu zapadalności.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje