sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 39 proc.

msd | 26 lipca 2023
W wartej do 20 mln zł publicznej ofercie papierów dłużnych gdyńskiego windykatora inwestorzy zgłosili 32,8 mln zł popytu. Sukces emisji może skłonić spółkę do jej powtórzenia jeszcze w tym kwartale.

Na obligacje Bestu zapisało się 627 inwestorów, co daje średnio 52 tys. zł na każdego z nich (w przybliżeniu, ponieważ cena emisyjna uwzględniała niewielkie dyskonto). Ostatecznie, spółka przydzieliła warte 20 mln zł papiery na rzecz 616 nabywców. 

– Jesteśmy zadowoleni z emisji, jak zawsze, gdy popyt przewyższa podaż. Zainteresowanie inwestorów ofertą traktujemy jako wyraz zaufania do spółki i realizowanej przez nas strategii rozwoju. Emisję obligacji traktujemy ponadto jako pożądany element dywersyfikacji struktury naszego zadłużenia. Pozyskane z emisji środki zamierzamy przeznaczyć na finansowanie zakupu portfeli wierzytelności – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie.

Uplasowane przez windykatora niezabezpieczone papiery maj 4,5-letni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży, której wysokość wzrosła o 0,5 pkt proc. w stosunku do dwóch wcześniejszych emisji, ale o czteroletnich tenorach.

Sukces najnowszej emisji ma dla windykatora o tyle istotne znacznie, że po raz ostatni ofertę w całości udało mu się zamknąć w październiku 2021 r. Później w trzech kolejnych emisjach inwestorzy nie dopisywali na miarę oczekiwań Bestu.

Z zapowiedzi Marka Kucnera, wiceprezesa spółki wynika, że Best zamierza pozostać aktywny na rynku obligacji i nie wyklucza przeprowadzenia kolejnej emisji jeszcze w tym kwartale. Determinuje to zresztą upływający na początku listopada termin ważności prospektu, który pozwala prowadzić windykatorowi publicznej oferty do 250 mln zł (na razie Best pozyskał 44,8 mln zł pod obecnym programem).

Uplasowane przez spółkę papiery trafią w sierpniu do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest siedem starszych serii jej długu. Pochodzące z dwóch poprzednich publicznych ofert obligacje BST1226 i BS10327 kwotowane są przez sprzedających kolejno przy 4,3 i 4,2 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje