poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Zapisy na obligacje PCC Exol od 13 lutego

msd | 04 lutego 2020
Chemiczna spółka chce uplasować warte 20 mln zł niezabezpieczone papiery dłużne ze stałym 5,5-proc. kuponem w skali roku przy prawie pięcioletnim okresie spłaty. Zapisy ruszają w dniu przedterminowej spłaty starszych obligacji Exolu.

Okres zapadalności wartych do 20 mln zł papierów serii C1 ustalono na cztery lata i dziewięć miesięcy, stąd dzień wykupu ma przypadać na 27 listopada 2024 r. Niezależnie od tego, spółce przysługiwać będzie też prawo do wcześniejszej spłaty. 

Emisja obligacji PCC Exol prowadzona będzie na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w lipcu ubiegłego roku, co pozwala spółce zaoferować papiery do szerokiego grona inwestorów. Zapisy na obligacje prowadzone będą w dniach 13-26 lutego, natomiast przydział papierów nastąpić ma 27 lutego, będącego jednocześnie dniem emisji i pierwszym dniem naliczania odsetek. 

Zapisy na papiery PCC Exol przyjmowane będą przez oferującego – DM BDM – oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego, którego składu na razie nie ujawniono. Minimalną wartość zapisu ustalono na 100 zł, tyle bowiem wynosi nominał oferowanych papierów.

Gdyby wartość popytu przekroczyła 20 mln zł, wówczas przydział długu zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. 

Wpływy z emisji, które po potrąceniu kosztów szacowane są na 19,65 mln zł, mają trafić na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych PCC Exol lub inne cele, w tym spłatę zadłużenia, wynika z ostatecznych warunków emisji.

Tydzień temu PCC Exol zapowiedział przedterminowy wykup wartych 20 mln zł obligacji serii A1, pochodzących z pierwszej publicznej oferty długu, przeprowadzonej w czerwcu 2016 r. Dzień wcześniejszej spłaty ustalono na 13 lutego, czyli nieco ponad cztery miesiące przed ostatecznym terminem wykupu, który miał nastąpić 24 czerwca. Od wtorku giełdowy obrót papierami PCX0620 został zawieszony.

Na Catalyst pozostają notowane dwie inne serie długu Exolu, każda po 25 mln zł, z czego jedna wygasać będzie we wrześniu tego roku. Jej ewentualne refinansowanie kolejną prospektową ofertą publiczną niezupełnie zgrywa się z terminem ważności obecnego prospektu emisyjnego, który traci ważność w drugiej połowie lipca.

Naszym zdaniem

5,5 proc. odsetek od młodszego brata Rokity wydać się może mało wyszukaną propozycją, gdy kupowane przed rokiem cztero- i 10-letnie obligacje skarbowe właśnie weszły w nowy okres odsetkowy z kuponami wynoszącymi odpowiednio 4,65 i 4,9 proc. w skali roku. Lecz nie każdy (niewielu?) był zawczasu na tyle zapobiegliwy, więc oferta Exolu wciąż ma szanse trafić w gusta amatorów obligacji korporacyjnych. Szczególnie, że spółki z grupy PCC przez lata hossy na korporatach zdołały zbudować wokół siebie pokaźne grono inwestorów indywidualnych, co – sądząc po ofertach Rokity – w gorszych czasach wydaje się procentować. 

Uruchomienie zapisów w dniu wcześniejszej spłaty starszej emisji nie pozostawia wątpliwości – PCC Exol liczy, że przynajmniej część dotychczasowych obligatariuszy weźmie udział w nowej ofercie. Pytanie, czy to wystarczy do uplasowania najdłuższych w historii spółki papierów z niezmienionym kuponem.

Od ostatniej oferty chemicznej spółki minęło ponad dwa lata. W październiku 2017 r. uplasowała ona 4,5-letnie papiery (także na 5,5 proc.), ale przy zgoła innych warunkach rynkowych, zarówno makroekonomicznych, jak tych dotyczących samego rynku obligacji korporacyjnych. Inflacja wynosiła wówczas 2,1 proc. r/r wobec 3,4 proc. obecnie i możliwego dalszego wzrostu. Wyraźnie zmieniły się też oczekiwania co do poziomu stóp procentowych (pięcioletni kontrakt na stopę procentową notowany jest w okolicach 1,8 proc. wobec 2,5 proc. w październiku 2017 r.).

Od czasu poprzedniej emisji zadłużenie finansowe Exolu zasadniczo się nie zmieniło, wzrosły natomiast zyski grupy, co prowadzi do wniosku, że przez dwa poprawie uległa zdolność do obsługi długu. W krótszym – rocznym – horyzoncie sprawa ma się jednak nieco gorzej (po trzech kwartałach ubiegłego roku przychody i zyski grupy notowały spadek). Dodatkowo z uwagi na konieczność zrefinansowania obligacji i kredytów, znacznie słabiej wypadają wskaźniki płynności. 

Pewnym jest natomiast to, że rynek wtórny nie będzie na razie stanowił większej konkurencji dla zapowiedzianej oferty. Wygasające w maju 2022 r. obligacje Exolu, w dość ograniczonej wartości (19 tys. zł), można kupić od ręki po 101,1 proc. nominału, co dawałoby 4,9 proc. rentowności do wykupu za dług wygasający 2,5 roku wcześniej. 

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje