czwartek, 29 lipca 2021

Newsroom

Zapisy na stałokuponowe obligacje Ghelamco Invest od 15 czerwca

msd | 08 czerwca 2020
3,5-letnie obligacje dewelopera z kuponem ustalonym na 6,1 proc. w skali roku oferowane będą w dwóch seriach, na które zapisy przyjmować będą BM PKO BP oraz dwóch mniejszych brokerów - Michael/Ström DM i Noble Securities. Różnica sprowadza się do progu wejścia.

Po raz pierwszy w swojej wieloletniej historii na rynku korporacyjnego długu Ghelamco Invest zaoferuje inwestorom obligacje ze stałym oprocentowaniem. Ustalono je na 6,1 proc. rocznie przy 3,5-letnim okresie spłaty, który na żądanie spółki będzie mógł ulec skróceniu o sześć lub 12 miesięcy. Jak zawsze, dług zostanie zabezpieczony poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje działalność dewelopera na polskim rynku.

Oferując obligacje w trybie publicznym na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, Ghelamco będzie chciało pozyskać 110 mln zł, ale w dwóch seriach różniących się wyłącznie siecią dystrybucji i progiem wejścia. To metoda już wcześniej sprawdzona przez dewelopera. Warte do 75 mln zł papiery serii PPP1 dostępne będą BM PKO BP od ponad 50 tys. zł (minimalny zapis to 503 obligacje), natomiast seria PPP2 do 35 mln zł oferowana będzie przez Michael / Ström DM i Noble Securities, gdzie nie wyznaczono minimalnego poziomu zapisu.

Obie oferty prowadzone będą między 15 a 26 czerwca. Cena emisyjna zależeć będzie od momentu złożenia zapisu – pierwszego dnia będzie to 99,50 zł (nominał to 100 zł), a w kolejnych dniach będzie wyższa o 1-2 grosze, tak by 26 czerwca osiągnąć poziom 99,68 zł. W ten sposób Ghelamco zapewni inwestorom dochód będący ekwiwalentem oprocentowania, którego naliczanie rozpocznie się dopiero w dniu emisji, który zaplanowano na 15 lipca. Około tydzień później papiery powinny trafić do obrotu na GPW.

Na Catalyst znajduje się 21 serii obligacji Ghelamco o łącznej wartości 1 mld zł, za które spółka płaci między 3,5 a 4,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Najdłuższe z nich, które wygasają w czerwcu i październiku 2023 r., notowane są w okolicach 4,6-4,9 proc. rentowności brutto.

Naszym zdaniem

W zamian za wzięcie na siebie ryzyka stopy procentowej inwestorzy mogą liczyć na znaczącą premię względem zmiennokuponowych papierów z rynku wtórnego (do 1,5 pkt proc. premii przy okresie spłaty dłuższym o kilka miesięcy). Na ten moment wydawać się może, że weszliśmy w środowisko wybitnie niskich stóp na dłużej, a rynkowe oczekiwania mówią, że pierwszej podwyżki (o około 0,25 pkt proc.) moglibyśmy się spodziewać mniej więcej za trzy, cztery lata.

Rynkowe wyceny papierów Ghelamco i perspektywa kształtowania się stóp procentowych wyraźnie przemawiają za nową emisją dewelopera. Oferowana premia prawdopodobnie uwzględnia też niepewność gospodarczą, która oczywiście nie omija rynku biurowego, a także trudniejszy niż zwykle do przewidzenia popyt inwestorów. Niemniej, można zaryzykować tezę, że przy utrzymaniu nie gorszej niż obecnie sytuacji finansowej, ewentualne kolejne emisje stałokuponowego długu Ghelamco będą oferowane już przy niższym oprocentowaniu. Okoliczności takie sprzyjałyby zaś przyszłym notowaniom serii PPP1 i PPP3.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje