niedziela, 26 marca 2017

Newsroom

Zarząd Brastera chce emisji obligacji zamiennych na akcje

msd | 16 marca 2017
Czterech akcjonariuszy, w tym trzech członków zarządu, chce by podczas najbliższego WZA podjęta została uchwała w spawie emisji obligacji serii B zamiennych na akcje nowej serii.

Szczegóły ewentualnej oferty nie zostały bliżej przedstawione w żądaniu wprowadzenia do porządku obrad nowych spraw. W każdym razie, trzej członkowie zarządu spółki oraz jeden członek rady nadzorczej – łącznie posiadający 6,26 proc. kapitału zakładowego – chcą by emisji obligacji zamiennych towarzyszyła też emisja warrantów subskrypcyjnych. Miałyby one skutkować brakiem konieczności ponoszenia przez spółkę kosztów odsetkowych od obligacji. Bliżej tematu jednak nie rozwinięto.

Żądanie wprowadzenia wskazanych spraw do porządku obrad ma na celu wyposażenie zarządu spółki w możliwie szeroki zakres instrumentów pozwalających na poszukiwanie źródeł finansowania, tak bieżącej działalności spółki, jak i przyjętej przez zarząd strategii rozwoju spółki – podano w uzasadnieniu akcjonariuszy.

Nie dalej jak 10 dni temu Braster informował o planach emisji akcji mających zagwarantować spółce 60-70 mln zł wpływów z przeznaczeniem między innymi na ekspansję zagraniczną oraz akwizycje.

W opinii akcjonariuszy zakończona sukcesem emisja obligacji serii A spółki (…) może świadczyć o atrakcyjności dłużnych instrumentów finansowych emitenta wśród inwestorów, a także dawać podstawy dla twierdzenia, iż kolejna seria obligacji (…) będzie cieszyć się znaczącym zainteresowaniem wśród potencjalnych obligatariuszy – napisano także w uzasadnieniu.

W listopadzie spółka pozyskała 10,5 mln zł z publicznej memorandowej emisji 30-miesięcznych obligacji oprocentowanych na 5,7 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Po raz ostatni papierami BRA0519 handlowano w poniedziałek przy 5,84 proc. rentowności brutto dla kupującego.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

 • Braster powiększył stratę w IV kwartale

  22 marca 2017
  Gdyby ograniczyć się tylko do uzyskanych wyników, sytuacja spółki byłaby nie do pozazdroszczenia. Ale Braster dopiero uruchomił sprzedaż produktu i wciąż planuje ekspansję.
  czytaj więcej
 • Braster planuje emisję akcji

  07 marca 2017
  W ramach publicznej oferty spółka chce wyemitować do 3 mln akcji. W ten sposób planuje pozyskać 60-70 mln zł na ekspansję zagraniczną oraz rozwój działalności w obszarze telemedycyny.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (30.12)

  02 stycznia 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 30 grudnia 2016 wyniosła 3,41 punktu procentowego, czyli ukształtowała się na typowych poziomach obserwacji.
  czytaj więcej
 • Braster debiutuje na Catalyst

  28 grudnia 2016
  Miesiąc po zamknięciu publicznej oferty memorandowej producent urządzeń wspomagających wczesne wykrywanie raka piersi wprowadził warte 10,5 mln zł obligacje do giełdowego obrotu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Znów niskie wskaźniki płynności Funduszu Hipotecznego Dom

  24 marca 2017
  Na koniec ubiegłego roku krótkoterminowe zobowiązania ponad 15-krotnie przewyższały wartość majątku obrotowego grupy, który w zasadzie składał się niemal wyłącznie ze środków pieniężnych.
  czytaj więcej
 • GPW upomina Indos

  24 marca 2017
  Spółka dostała od Giełdy karę upomnienia „celem zdyscyplinowania do terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych”. Chodzi o jednodniowe opóźnienie publikacji raportu za IV kwartał.
  czytaj więcej
 • Dalszy spadek zadłużenia Cyfrowego Polsatu

  16 marca 2017
  Od zamkniętego na początku ubiegłego roku refinansowania wysokokuponowych obligacji korporacyjnych medialno-telekomunikacyjna grupa z kwartału na kwartał obniża poziom długu netto, który spada także w relacji do wyniku EBITDA.
  czytaj więcej
 • Robyg obniżył wskaźniki płynności

  16 marca 2017
  To skutek nie tylko ogólnego wzrostu zadłużenia finansowego deweloperskiej grupy, ale i pogorszenia struktury jego zapadalności. Obligatariusze nie mają się jednak czym obawiać, dość wspomnieć, że Robyg miał 327,7 mln zł gotówki na koniec 2016 r.
  czytaj więcej

Emisje