czwartek, 14 listopada 2019

Newsroom

Żona prezesa Kancelarii Medius sprzedała obligacje

msd | 11 października 2019
Magdalena Mierzwicka-Imiołek sprzedała na Catalyst 99 obligacji KME0321, każda o wartości nominalnej 1 tys. zł.

Transakcje sprzedaży realizowano na Catalyst w miniony wtorek po 100 proc. wartości nominalnej. Łączna ich wartość to 99 tys. zł (99,7 tys. zł z narosłymi odsetkami).

Magdalena Mierzwicka-Imiołek jest dyrektorem zarządzającym w Kancelarii Medius, prywatnie jest zaś żoną prezesa spółki.

W ostatnich miesiącach Magdalena Mierzwicka-Imiołek kilkukrotnie nabywała akcje windykacyjnej spółki.

Obligacje KME0321 to warte 21,3 mln zł papiery, za które Kancelaria Medius płaci WIBOR 6M plus 5,5 pkt proc. marży.

W giełdowym obrocie znajdują się też dwie krótsze serie długu windykatora z terminami spłaty w grudniu tego roku (5,7 mln zł) oraz lipcu przyszłego roku (10 mln zł). Krótsza z nich jest obecnie kwotowana na 99,51/101 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rekordowa gotówka w Develii

  14 listopada 2019
  Deweloper na koniec września wykazywał 622,3 mln zł środków pieniężnych. Takiej góry pieniędzy jeszcze nie miał. Do rekordowo niskich poziomów spadły wskaźniki zadłużenia, wzrosły zaś płynnościowe.
  czytaj więcej
 • Mniejszy dług netto Erbudu

  14 listopada 2019
  Podobnie jak w ubiegłych latach (choć są od tej reguły wyjątki) Erbud wygenerował w III kwartale dodatnie przepływy operacyjne i zwiększył stan gotówki, co pozwoliło na spadek zadłużenia netto oraz związanych z nim wskaźników.
  czytaj więcej
 • Kolejna krótkoterminowa emisja od Pekao Faktoring

  13 listopada 2019
  Faktoringowa spółka uplasowała trzymiesięczne papiery o wartości nominalnej 100 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
  czytaj więcej
 • PBS w Ciechanowie zmalał w III kwartale

  13 listopada 2019
  Suma bilansowa Polskiego Banku Spółdzielczego spadła w III kwartale o 5 mln zł do 617,7 mln zł na koniec września. Po stronie aktywów bank skurczył się głównie o posiadane dłużne papiery wartościowe.
  czytaj więcej

Emisje