środa, 23 maja 2018

Newsroom

Zysk Bestu spadł o 82 proc. w I kw.

msd | 18 maja 2017
W pierwszym kwartale zysk netto windykacyjnej grupy spadł o 81,9 proc. r/r do 6,2 mln zł. Po części to wina zdarzeń o charakterze niegotówkowym. Mimo kolejnych inwestycji przepływy gotówkowe były dodatnie, a przetrzymanie wysokiego poziomu gotówki na przełomie kwartałów pozwoliło utrzymać wskaźnik zadłużenia na podobnym poziomie co w grudniu.

Za gwałtownym pogorszeniem wyników stał zarówno spadek przychodów, jak i wyższe koszty działalności grupy Best. Pomimo wzrostu spłat od klientów skonsolidowane przychody operacyjne windykatora spadły o 35,7 proc. r/r do 35,7 mln zł. Stała za tym przede wszystkim aktualizacja wyceny wierzytelności, która obniżyła przychody o 14,1 mln zł (przed rokiem podwyższyła o 9,1 mln zł). Po stronie kosztów rosły zaś przede wszystkim wynagrodzenia, usługi obce i koszty finansowe. To skutek rozwoju firmy, w tym początków ekspansji zagranicznej, a także wzrostu zadłużenia.

Bilans grupy Best na koniec I kwartału wykazywał wyraźny wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia (0,65x wobec 0,61x w grudniu i 0,53x przed rokiem), przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźnika zadłużenia finansowego netto do kapitałów na poziomie nieco niższym niż w grudniu. Obraz sytuacji bilansowej został po prostu uchwycony w nietypowym momencie. Best był po dwóch publicznych emisjach obligacji (90 mln zł wpływów brutto) i sporych inwestycjach w nowe pakiety wierzytelności, za które jednak nie zdążył jeszcze zapłacić.

Zdjęcie zrobione na 31 marca wykazuje więc wzrost zobowiązań finansowych i handlowych przy jednoczesnym wysokim saldzie gotówki (105,3 mln zł, bodaj rekord w historii Bestu), stąd dług netto wcale nie był wyższy niż w grudniu. Wynosił on 476 mln zł (wobec 481,9 mln zł) stanowiąc 1,31x kapitałów własnych wobec 1,35x kwartał wcześniej i 1,0x przed rokiem (limit w warunkach emisji obligacji wynosi 2,5x). Najpewniej po dniu bilansowym doszło do znacznego wzrostu wskaźnika zadłużenia, bo większość wpływów z emisji Best wydał na opłacenie nabytych wierzytelności (zobowiązania z tego tytułu na koniec marca wynosiły 88 mln zł).

Prawdopodobnie w kolejnym sprawozdaniu Best wykazałby wzrost wskaźnika dług netto/kapitały własne powyżej 1,5x, ale spółka znalazła inwestora chętnego ją dokapitalizować. Fundusz Quercusa objął akcje windykatora za 19 mln zł. W perspektywie kolejnych kwartałów pozostawać może także zamiana na kapitał drugiej części pożyczek udzielonych przez członków zarządu (głównie prezesa). Wygasające w grudniu umowy warte są 36,5 mln zł. Poprzednim razem doszło do konwersji na nowe akcje, nie kryto przy tym, że podobnie stać się może też w przyszłości.

Ostatecznie pozytywny efekt dokapitalizowania przeprowadzonego po dniu bilansowym przejść może niezauważony na dłuższą metę, bo Best zapowiedział też emisję obligacji na 10 mln euro. W perspektywie kolejnych kilku miesięcy windykator prawdopodobnie wyjdzie też z jedną lub dwiema ofertami publicznymi, wartymi łącznie 60 mln zł. Na tyle pozwala bowiem ważny do 3 października prospekt emisyjny dla programu o wartości 200 mln zł, który Best zamierza wykorzystać w całości.

Ze 105,3 mln zł gotówki na rachunkach kwestia płynności windykacyjnej grupy na koniec marca nie mogła budzić wątpliwości. Gdyby przyjąć spłatę wszystkich zobowiązań wynikających z zakupionych pakietów wierzytelności, krótkoterminowe zobowiązania zmalałyby do 122,4 mln zł, a saldo gotówki do 17,2 mln zł. Tym samym płynność natychmiastowa spadłaby z 0,5x do 0,14x, ale z tym zastrzeżeniem, że Best oczekuje otrzymać od dłużników 182,5 mln zł wpływów w ciągu roku i pożyczyć co najmniej 100 mln zł w obligacjach. Do tego dochodzi także bufor w postaci pożyczki właścicielskiej, która może zostać zamieniona na kapitał, a w ostateczności prolongowana.

Na Catalyst znajduje się 14 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do września 2021 r. Najdalsze serie, wygasające w 2020 i 2021 r., wyceniane są z w większości rentownościami mieszczącymi się między 4,9 a 5,3 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Więcej gotówki w kasie Bestu; gotowy konsolidować rynek

  11 maja 2018
  Wstrzymanie nowych zakupów wystarczyło, by wskaźniki zadłużenia Bestu nieco spadły w I kwartale. Sytuacja grupy pozwala myśleć o inwestycjach z pominięciem rynku obligacji.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (04.05)

  07 maja 2018
  Indeks Rynku Obligacji nie potwierdza obiegowej opinii dotyczącej „wirusa GetBack”, czyli przeceny całego rynku obligacji w związku z problemami GetBack. Rzeczywiście, spadły ceny obligacji kilku spółek, w tym tych, w które inwestują inwestorzy indywidualni, ale mimo to Indeks znajduje się na poziomach raczej świadczących o sile rynku.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Oznaki poprawy

  04 maja 2018
  Warunki rozpoczynającej się w poniedziałek emisji Orlenu są na tyle dobre, że doprowadziły do przeceny starszych, notowanych na Catalyst serii i sukces tej oferty wydaje się z góry przesądzony.
  czytaj więcej
 • Best nie kupił żadnych wierzytelności w I kwartale

  13 kwietnia 2018
  Przy zerowych nakładach na nowe portfele windykacyjna spółka zwiększyła natomiast spłaty, o 22 proc. r/r do 62 mln zł. Wpływy od dłużników były jednak niemal takie same jak w IV kwartale 2017 r.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Na pozór wysokie kapitały własne XSystem

  22 maja 2018
  Znajdująca się w upadłości spółka wykazywała na koniec marca 11 mln zł skonsolidowanych aktywów i 7,4 mln zł zobowiązań. Ocena na tej podstawie szans odzyskania pieniędzy przez wierzycieli byłaby jednak błędem.
  czytaj więcej
 • PKO BP miał 757 mln zł skonsolidowanego zysku netto

  22 maja 2018
  W I kwartale zysk netto bankowej grupy wzrósł o 44,2 proc. r/r, do czego przysłużył się przede wszystkim wyraźnie lepszy wynik odsetkowy. Po emisji podporządkowanego długu współczynnik wypłacalności PKO BP zanotował wzrost.
  czytaj więcej
 • Medort zapłaci wyższy kupon od istniejących obligacji

  18 maja 2017
  Decyzją zgromadzenia obligatariuszy bazowa marża dla notowanych na Catalyst papierów serii C wzrośnie z 5,2 pkt proc. do 6,2 pkt proc. To dla spółki produkującej i dystrybuującej sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny cena za m.in. podniesienie limitu wskaźnika zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Dom Development wyda 260 mln zł na akwizycję

  18 maja 2017
  Warszawski deweloper wejdzie na trójmiejski rynek mieszkaniowy poprzez zakup grupy Euro Styl. Po sfinalizowaniu transakcji Dom Development wciąż chce pozostać wśród najmniej zlewarowanych spółek w branży.
  czytaj więcej

Emisje