środa, 27 września 2023

Newsroom

Organika wykupiła obligacje

ems | 04 kwietnia 2012
Malborska spółka poinformowała o terminowym wykupie obligacji serii A o wartości 19,93 mln zł. W obrocie na Catalyst pozostaje seria B, do której wkrótce dołączą nowe papiery.

Pod koniec marca Organika informowała o przeprowadzone z sukcesem emisji obligacji serii C2 o wartości 35 mln zł. Uzyskane środki posłużyły najprawdopodobniej (emisja serii C2 miała charakter prywatny, jej szczegóły - w tym cel emisji i warunki oprocentowania nie są znane) m.in. wykupowi obligacji serii A.

Tym samym w obrocie pozostaje tylko seria B (ORK0712) o wartości 5,265 mln zł i stałym oprocentowaniu wynoszącym 12 proc. Ponieważ Organika pozyskała z emisji serii C2 środki wystarczające na wykup serii A i B, nie powinna mieć żadnych problemów ze sfinansowaniem wykupu papierów zapadających w lipcu.

Wcześniej Organika poinformowała o prognozie zadłużenia w latach 2012-2014. Wynika z niej, że spółka planuje zwiększyć w tym roku długoterminowe zobowiązania z 15,8 mln zł na koniec 2011 r. do 62,7 mln zł na koniec 2012 r., z czego tylko 9 mln zł mają stanowić kredyty. Wynikałoby z tego, że Organika ma w planach osiągnięcie zadłużenia z tytułu innego niż kredyty na poziomie ponad 50 mln zł i możliwe, że w dalszej części roku wyemituje kolejną serię obligacji (zapowiadaną C3). W 2013 r. zadłużenie długoterminowe ma spaść do 9 mln zł, a krótkoterminowe wzrosnąć 92 do 117 mln zł - najwyraźniej na 2013 i 2014 r. przypadnie spłata obligacji nowych serii.

Wedle wcześniejszych deklaracji obligacje serii C2 mają trafić do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Organika S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Bocian przesunął o miesiąc wykup obligacji

  27 września 2023
  Spółka Everest Capital, która pozyskuje finansowanie dla pożyczkowej grupy, przełożyła na październik wykup nienotowanych papierów o wartości 10 mln zł.
  czytaj więcej
 • GPW zawiesi akcje MCI Capital

  27 września 2023
  Z powodu lesislacyjnego nieładu Giełda zawiesi od piątku obrót akcjami MCI Capital. A to oznacza, że pojawić się mogą na przykład nieoczekiwane problemy z cokwartalną wyceną zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez większościowego akcjonariusza spółki.
  czytaj więcej
 • PGE mocniej zadłużone

  27 września 2023
  Pomimo osiągnięcia prawie 7,2 mld zł cash flow operacyjnego i poprawy sytuacji pieniężnej w II kwartale, dług netto energetycznej grupy ponownie wzrósł.
  czytaj więcej
 • Archicom pozyska 220 mln zł z emisji akcji

  27 września 2023
  Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, wpływy pozyskane z dokapitlaizowania trafić mają na zakup gruntów, co może przybliżyć dewelopera do szybszego osiągnięcia średnioterminowego celu - sprzedaży około 4 tys. mieszkań rocznie.
  czytaj więcej