czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Organika wykupiła obligacje

ems | 04 kwietnia 2012
Malborska spółka poinformowała o terminowym wykupie obligacji serii A o wartości 19,93 mln zł. W obrocie na Catalyst pozostaje seria B, do której wkrótce dołączą nowe papiery.

Pod koniec marca Organika informowała o przeprowadzone z sukcesem emisji obligacji serii C2 o wartości 35 mln zł. Uzyskane środki posłużyły najprawdopodobniej (emisja serii C2 miała charakter prywatny, jej szczegóły - w tym cel emisji i warunki oprocentowania nie są znane) m.in. wykupowi obligacji serii A.

Tym samym w obrocie pozostaje tylko seria B (ORK0712) o wartości 5,265 mln zł i stałym oprocentowaniu wynoszącym 12 proc. Ponieważ Organika pozyskała z emisji serii C2 środki wystarczające na wykup serii A i B, nie powinna mieć żadnych problemów ze sfinansowaniem wykupu papierów zapadających w lipcu.

Wcześniej Organika poinformowała o prognozie zadłużenia w latach 2012-2014. Wynika z niej, że spółka planuje zwiększyć w tym roku długoterminowe zobowiązania z 15,8 mln zł na koniec 2011 r. do 62,7 mln zł na koniec 2012 r., z czego tylko 9 mln zł mają stanowić kredyty. Wynikałoby z tego, że Organika ma w planach osiągnięcie zadłużenia z tytułu innego niż kredyty na poziomie ponad 50 mln zł i możliwe, że w dalszej części roku wyemituje kolejną serię obligacji (zapowiadaną C3). W 2013 r. zadłużenie długoterminowe ma spaść do 9 mln zł, a krótkoterminowe wzrosnąć 92 do 117 mln zł - najwyraźniej na 2013 i 2014 r. przypadnie spłata obligacji nowych serii.

Wedle wcześniejszych deklaracji obligacje serii C2 mają trafić do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Organika S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst