piątek, 30 września 2022

Newsroom

Admiral Boats miał zysk w pierwszym roku działalności

ems | 10 kwietnia 2012
Zysk oczywiście był skromny - wyniósł bowiem 361 tys. zł. Przychody wyniosły 17,6 mln zł, a audytor uznał kondycję spółki za "dobrą".

Admiral Boats rozpoczęła działalność w końcówce 2010 r. i z tego powodu, dopiero rok 2011 był pełnym okresem jej działalności. Brakuje więc danych porównawczych.

W 2011 r. przychody spółki wyniosły 17,6 mln zł, zysk operacyjny 1,1 mln zł, a zysk netto 361 tys. zł. Informacje te istotne są jednak przede wszystkim dla akcjonariuszy spółki (Admiral Boats jest notowana na New Connect), ale nie przełożyły się one na notowania akcji, bowiem ostatnią transakcję zawarto jeszcze w połowie marca.

Dla obligatariuszy bardziej istotna jest zdolność spółki do regulowania zobowiązań. Na koniec 2011 r. wynosiły one łącznie 18,3 mln zł i przekraczały o 7,3 mln zł kapitały własne spółki. Według obliczeń audytora wskaźnik płynności bieżącej wynosił na koniec roku 2,75, a wskaźnik płynności szybkiej 2,04. W obu przypadkach wskaźniki ukształtowały się powyżej wartości wzorcowych (odpowiednio 1,2-2,0 i >1,0), co zdaniem biegłego rewidenta świadczy o "dobrej kondycji finansowej spółki". Dodano, że biegły nie stwierdził bezpośredniego zagrożenia dla działalności spółki w 2012 r.

W liście do akcjonariuszy prezes spółki zapowiedział wprowadzenie spółki do notowań na GPW. 

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji spółki (ADM1013 i ADM1212) o łącznej wartości 8,08 mln zł i oprocentowaniu przewyższającym WIBOR3M o 6,95 pkt proc. (obie serie). To powyżej średniego oprocentowania obligacji o zmiennym kuponie notowanych na Catalyst (10,11 proc.). Obligacje obu serii są płynne (znacznie bardziej niż akcje), do regularnych, acz drobnych, transakcji dochodzi systematycznie. Łączny wolumen dla obu serii wynosi 666 sztuk (z 8,08 tys. wyemitowanych). W ostatnich tygodniach nieco płynniejsza jest seria o dłuższym terminie wykupu.

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Catalyst