sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Polsport Group miała 130 tys. zł zysku w 2011 r.

ems | 27 kwietnia 2012
Na koniec 2011 r. spółka zgromadziła 58 tys. w gotówce. Tymczasem termin wykupu obligacji o wartości 1,28 mln zł mija 30 maja.

   Do stanu gotówki można doliczyć krótkoterminowe należności spółki w kwocie 4,167 mln zł, co w zupełności pokrywa koszt wykupu obligacji. Ale warto odnotować, że krótkoterminowe zobowiązania spółki wynosiły na koniec roku 4,9 mln zł, zatem między należnościami i zobowiązaniami pojawia się pewna luka. Aby ją pokryć Polsport musi upłynnić część zapasów wycenionych na koniec roku na 4,367 mln zł, które w całości stanowią towary przeznaczone na sprzedaż.

   Biorąc pod uwagę profil spółki (handel rowerami i akcesoriami) oraz porę roku (wiosną popyt na asortyment spółki ożywa), upłynnienie zapasów nie powinno stanowić problemu.

   W 2011 r. przychody spółki wyniosły 12,7 mln zł, a zysk operacyjny 345 tys. zł.

   Na Catalyst notowana jest jedna seria (PSG0512) obligacji spółki o wartości 1,28 mln zł i oprocentowaniu stałym, równym 15 proc. Handel jest płytki (w kwietniu tylko trzy transakcje), a wycena oscyluje wokół nominału. 

Więcej wiadomości o Polsport Group Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst