wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Polnord wykupi serię H przed czasem - uzupełniona

msd | 27 stycznia 2015
Deweloper zapowiada wcześniejszą spłatę notowanych na Catalyst papierów dłużnych o wartości 26,5 mln zł.

Treść uzupełniona w ostatnim akapicie o informację na temat nowej emisji.

Termin spłaty wyznaczono na 16 lutego, czyli ponad 11 miesięcy wcześniej, niż określono w warunkach emisji. Obligatariusze nie mogą liczyć na premię za przedterminowy wykup, ponieważ przestała ona obowiązywać od dziewiątego okresu odsetkowego (22 stycznia br.).

Papiery dłużne serii H o wartości 26,5 mln zł objęło w styczniu 2013 r. 12 inwestorów. Niewykluczone, że znalazły się wśród nich banki spółdzielcze, bo rolę oferującego pełnił wówczas DM BPS.

Zabezpieczona hipoteką seria PND0116 oprocentowana jest na WIBOR 3M plus 4,85 pkt proc. marży. Rynek wycenia ją na 100,7 proc. Natomiast oprocentowane o 0,5 pkt proc. niżej papiery PND0217 notowane są po 99,5 proc. (ale przy aktualnych ofertach 99,71/100,6 proc.). Także i w tym przypadku Polnord ma prawo do wcześniejszej spłaty.

W ubiegłym roku deweloperska grupa zakontraktowała 1251 lokali netto, o 14,4 proc. więcej niż przed rokiem. Liczba przekazanych lokali po wzroście o 6,4 proc. wyniosła 948.

Na koniec września zadłużenie netto grupy Polnord wynosiło 428,2 mln zł (wobec 499,7 mln zł rok wcześniej), co było poziomem bliskim realizacji zapowiadanych w średnioterminowej strategii 425 mln zł.

W osobnym komunikacie deweloper poinformował o uplasowaniu trzyletnich papierów dłużnych o wartości 10,5 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę serii H.

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Arctic Paper miał stratę w IV kwartale

  19 marca 2019
  Producent papieru zanotował 21,4 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej i 30,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kwartale. Nieco poprawił natomiast przepływy operacyjne względem poprzednich trzech kwartałów. Niezależnie od tego, bankowy kowenant wyliczany właśnie w oparciu o cashflow pozostawał naruszony.
  czytaj więcej
 • Zadłużenie MLP Group systematycznie rośnie

  19 marca 2019
  Zysk operacyjny dewelopera powierzchni magazynowych wzrósł w ubiegłym roku prawie trzykrotnie, na co istotny wpływ miała jednak aktualizacja wycen nieruchomości. Cash flow operacyjny spadł do 36 mln zł, co przy 195,5 mln zł nakładów inwestycyjnych wymagało dalszego wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Orzeł uzupełnił propozycje układowe

  27 stycznia 2015
  Właścicielom niewykupionych w sierpniu ub.r. obligacji spółka proponuje rolowanie lub spłatę w ratach rozłożonych na 7,5 roku.
  czytaj więcej
 • Nowa seria obligacji PCC CP Kosmet w obrocie

  26 stycznia 2015
  Za niezabezpieczone papiery serii C z terminem spłaty w listopadzie 2017 r. spółka płaci stałe 6 proc. rocznie z odsetkami płatnymi kwartalnie.
  czytaj więcej

Emisje