wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Polnord ponownie spłaca przed czasem

msd | 04 lutego 2015
Deweloper rok przed terminem wykupił 5 mln zł z nienotowanej emisji wartej 19 mln zł.

Warunki emisji określają dzień spłaty na 16 stycznia przyszłego roku. Papiery te zostały wypuszczone w ramach zrefinansowania innego zadłużenia.

Tydzień temu Polnord zapowiedział wcześniejszą całkowitą spłatę notowanej na Catalyst serii H o wartości 26,5 mln zł. Także i ta seria była emitowana w styczniu 2013 r. na okres trzech lat. Działania dewelopera wskazują więc na zarządzanie płynnością poprzez refinansowanie zadłużenia, które w bilansie zaczyna pojawiać się wśród zobowiązań krótkoterminowych.

Środki na spłatę serii H częściowo pochodzić będą z nowej emisji, także trzyletnich, obligacji o wartości 10,5 mln zł.

Po wykupie obligacji PND0116 w obrocie na Catalyst pozostanie jeszcze seria PND0217 na 50 mln zł, za którą Polnod płaci 4,35 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Warunki emisji pozwalają spółce na ich wcześniejszy wykup. Rynek wycenia serię PND0217 na 100,6 proc., co daje 5,9 proc. rentowności brutto przy założeniu, że spółka nie skorzysta z opcji przedterminowej spłaty. 

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje