wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Polnord ponownie spłaca przed czasem

msd | 19 marca 2015
Deweloper wydał 5,1 mln zł na wcześniejszy częściowy wykup obligacji wygasających w styczniu przyszłego roku.

Półtora miesiąca wcześniej Polnord na wykup tej samej serii przeznaczył 5 mln zł. Po obu transakcjach wartość emisji zmalała z 19 do 8,9 mln zł.

To już kolejna taka operacja przeprowadzona przez deweloperską spółkę w ostatnim czasie. W lutym doszło do całkowitego przedterminowego wykupu serii H o wartości nominalnej 26,5 mln zł, natomiast na początku marca spłacono serię I na 20 mln zł. Transakcje te zostały sfinansowane częściowo emisją trzyletnich papierów dłużnych na 34 mln zł.

Działania spółki wyraźnie zmierzają do poprawy wskaźników płynności, bo wszystkie wykupowane przed czasem obligacje w raporcie za pierwszy kwartał pojawiłyby się wśród zobowiązań krótkoterminowych.

W obrocie na Catalyst pozostaje jedna seria obligacji Polnordu z terminem spłaty w lutym 2017 r. Za papiery na 50 mln zł spółka płaci 4,35 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Rynek wycenia je na 100,5 proc. – 5,61 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Arctic Paper miał stratę w IV kwartale

  19 marca 2019
  Producent papieru zanotował 21,4 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej i 30,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kwartale. Nieco poprawił natomiast przepływy operacyjne względem poprzednich trzech kwartałów. Niezależnie od tego, bankowy kowenant wyliczany właśnie w oparciu o cashflow pozostawał naruszony.
  czytaj więcej
 • Zadłużenie MLP Group systematycznie rośnie

  19 marca 2019
  Zysk operacyjny dewelopera powierzchni magazynowych wzrósł w ubiegłym roku prawie trzykrotnie, na co istotny wpływ miała jednak aktualizacja wycen nieruchomości. Cash flow operacyjny spadł do 36 mln zł, co przy 195,5 mln zł nakładów inwestycyjnych wymagało dalszego wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Pragma Faktoring przeprowadzi kolejną emisję

  19 marca 2015
  Spółka chce wyemitować trzyletnie obligacje serii G o wartości od 5 do 10 mln zł. Zabezpieczeniem będą wierzytelności oraz poręczenie Pragmy Inkaso, większościowego akcjonariusza.
  czytaj więcej
 • P.R.E.S.C.O. obniża zadłużenie, ale i zyski

  19 marca 2015
  Zeszłoroczne przychody windykacyjnej grupy spadły o 27,1 proc. r/r do 45 mln zł. Wytłumaczeniem ma być zmiana modelu działania.
  czytaj więcej

Emisje