wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

ABS Investment z wysokim saldem gotówki

msd | 04 sierpnia 2015
Na koniec półrocza inwestycyjna spółka posiadała 2,16 mln zł środków pieniężnych. Może to stwarzać pewne ryzyko przedterminowego wykupu notowanych na Catalyst obligacji.

Całkowita wartość zobowiązań ABS znajdowała się na poziomie 3,13 mln zł, nieznana była natomiast wartość zadłużenia finansowego (na koniec zeszłego roku było to 1,49 mln zł). Nawet gdyby całość zobowiązań potraktować jako oprocentowany dług, to spółka mogłaby się pochwalić bardzo korzystną relacją długu netto do kapitału własnego (0,05x), co jest akurat typowe dla podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną.

Wysokie saldo gotówki pozwalałoby spółce myśleć o przedterminowym wykupie notowanych na Catalyst obligacji z terminem spłaty przypadającym w lipcu 2017 r. Wartość emisji wynosi 1 mln zł generując w ten sposób 85 tys. zł kosztów odsetkowych rocznie. Pozostając jeszcze na moment przy posiadanej przez ABS gotówce, warto przypomnieć, że na 1 września spółka zapowiedziała wypłatę dywidendy w kwocie 240 tys. zł, mimo straty netto w ubiegłym roku.

Na koniec półrocza całkowite zobowiązania ABS stanowiły 0,14x aktywów, a krótkoterminowe zobowiązania w kwocie 1,4 mln zł miały przeszło piętnastokrotne pokrycie w majątku obrotowym. Ten ostatni, obok wspomnianej gotówki, składał się głównie z posiadanych aktywów inwestycyjnych (18,61 mln zł), których notowania decydują o wynikach spółki. Lecz dopiero spieniężenie którejś z inwestycji pozwala zamienić ewentualne zyski, ale wciąż tylko papierowe, na żywą gotówkę. Dlatego na uwagę zasługuję fakt, że w rachunku wyników ABS istotną rolę zaczynają odgrywać także przychody ze sprzedaży, tj. świadczenia usług, podczas gdy wynik na inwestycjach księgowany jest w przychodach i kosztach finansowych. 

Właśnie dzięki przychodom ze sprzedaży (411 tys. zł w II kw.) ABS odnotował zysk nie tylko na poziomie netto (919 tys. zł), ale także – co rzadkie – na poziomie operacyjnym (162 tys. zł). Po sześciu miesiącach fundusz wykazuje 1,29 mln zł zysku netto wobec 1,12 mln zł straty przed rokiem.

Znajdującymi się na Catalyst obligacjami AIN0717 po raz ostatni handlowano w pierwszej połowie lipca po 100 proc. Obecnie inwestorzy kwotują je na 98,1/99,1 proc. 

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje