czwartek, 17 sierpnia 2017

Newsroom

AOW Faktoring wprowadził na Catalyst dwie kolejne emisje

msd | 11 sierpnia 2017
Spółka wprowadziła do obrotu warte po 5 mln zł obligacje serii J oraz K, za które płaci WIBOR 3M plus 4,7 pkt proc. marży.

Pomimo jednakowego oprocentowanie debiutujące obligacje różnią się okresem spłaty. Papiery uplasowane w lutym zostaną wykupione po trzech latach od emisji, zaś seria z kwietnia ma 3,5-letni tenor. Obie serie AOW Faktoring może częściowo lub w całości wykupić przed terminem, najwcześniej jednak po dwóch latach od emisji. Za wcześniejszą spłatę spółka zobowiązana będzie zapłacić 1 proc. premii.

Obie serie warte są po 5 mln zł. W prywatnych ofertach z lutego i kwietnia cieszyły się na tyle dużym zainteresowaniem, że konieczne okazało się dokonanie redukcji wynoszącej odpowiednio 76 i 48 proc. Ostatecznie papiery serii J objęło 58 inwestorów, zaś kolejna seria trafiła do portfeli 36 inwestorów.

Zabezpieczeniem obu serii, jak i wcześniejszych emisji AOW, jest zastaw na wierzytelnościach oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

W warunkach emisji AOW zobowiązuje się między innymi do utrzymania zadłużenia finansowego poniżej czterokrotności kapitałów własnych, jak i do niewypłacania dywidendy powyżej 25 proc. zysku netto.

Do południa nie handlowano debiutującymi obligacjami AOW0220 i AOW1020. Cztery pozostałe serie obligacji AOW Faktoring, z terminami wykupu od czerwca 2018 r. do września 2019 r., wyceniane są powyżej nominału, ale ich płynność pozostaje stosunkowo niska.

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Topnieje majątek Admiral Boats

  17 sierpnia 2017
  Kurczące się aktywa spółki zmniejszają szanse wierzycieli na wysokie zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym. Nowy dzierżawca segmentu produkcji łodzi osiąga już pierwsze przychody, lecz Admiral Boats nie czerpie z tego korzyści, bo spółka zgodziła się na stałą, stosunkowo niewielką, opłatę dzierżawną.
  czytaj więcej
 • GetBack łączy obligacje

  17 sierpnia 2017
  Chodzi o wyemitowane w ramach ofert publicznych serie PP1 i PP2, warte odpowiednio 60 mln zł i 79,3 mln zł.
  czytaj więcej
 • Maleje portfel kredytowy Kujawskiego BS

  10 sierpnia 2017
  Malejące saldo należności od sektora niefinansowego i budżetowego może zastanawiać, bo Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim nie ma najmniejszych problemów z adekwatnością kapitałową czy jakością portfela kredytowego.
  czytaj więcej
 • Alior Bank z wyższym zyskiem

  10 sierpnia 2017
  W II kwartale bank zanotował 100 mln zł zysku netto wobec 81,6 mln zł przed rokiem. W przypadku sytuacji bilansowej trudno zaś jednoznacznie wskazać na poprawę.
  czytaj więcej

Emisje