niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

AOW Faktoring wprowadził na Catalyst dwie kolejne emisje

msd | 11 sierpnia 2017
Spółka wprowadziła do obrotu warte po 5 mln zł obligacje serii J oraz K, za które płaci WIBOR 3M plus 4,7 pkt proc. marży.

Pomimo jednakowego oprocentowanie debiutujące obligacje różnią się okresem spłaty. Papiery uplasowane w lutym zostaną wykupione po trzech latach od emisji, zaś seria z kwietnia ma 3,5-letni tenor. Obie serie AOW Faktoring może częściowo lub w całości wykupić przed terminem, najwcześniej jednak po dwóch latach od emisji. Za wcześniejszą spłatę spółka zobowiązana będzie zapłacić 1 proc. premii.

Obie serie warte są po 5 mln zł. W prywatnych ofertach z lutego i kwietnia cieszyły się na tyle dużym zainteresowaniem, że konieczne okazało się dokonanie redukcji wynoszącej odpowiednio 76 i 48 proc. Ostatecznie papiery serii J objęło 58 inwestorów, zaś kolejna seria trafiła do portfeli 36 inwestorów.

Zabezpieczeniem obu serii, jak i wcześniejszych emisji AOW, jest zastaw na wierzytelnościach oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

W warunkach emisji AOW zobowiązuje się między innymi do utrzymania zadłużenia finansowego poniżej czterokrotności kapitałów własnych, jak i do niewypłacania dywidendy powyżej 25 proc. zysku netto.

Do południa nie handlowano debiutującymi obligacjami AOW0220 i AOW1020. Cztery pozostałe serie obligacji AOW Faktoring, z terminami wykupu od czerwca 2018 r. do września 2019 r., wyceniane są powyżej nominału, ale ich płynność pozostaje stosunkowo niska.

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Coraz słabsze wyniki M.W. Trade

  16 marca 2018
  Wraz ze spadkiem wartości portfela aktywów finansowych maleją przychody i zyski spółki wyspecjalizowanej w finansowaniu podmiotów leczniczych i JST. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że spieniężany majątek trafia na spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Lutowa emisja Best debiutuje na Catalyst

  16 marca 2018
  Windykator wprowadził do obrotu warte 30 mln zł papiery dłużne serii T2 uplasowane miesiąc temu w ramach publicznej oferty, w której udział wzięło 464 inwestorów.
  czytaj więcej
 • Maleje portfel kredytowy Kujawskiego BS

  10 sierpnia 2017
  Malejące saldo należności od sektora niefinansowego i budżetowego może zastanawiać, bo Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim nie ma najmniejszych problemów z adekwatnością kapitałową czy jakością portfela kredytowego.
  czytaj więcej
 • Alior Bank z wyższym zyskiem

  10 sierpnia 2017
  W II kwartale bank zanotował 100 mln zł zysku netto wobec 81,6 mln zł przed rokiem. W przypadku sytuacji bilansowej trudno zaś jednoznacznie wskazać na poprawę.
  czytaj więcej

Emisje