niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Archicom ruszył z emisją akcji

msd | 26 września 2023
Do inwestorów trafić może do 10 mln akcji Archicomu, w tym 3,89 mln to nowe akcje, a pozostałe 6,11 mln stanowić będą walory sprzedawane przez Echo Investment.

Zależnie od ostatencznej ceny emisyjnej, która zostanie ustalona w oparciu o budowę książki popty, wartość oferty szacować można na około 250 mln zł. Wybranym inwesotorm oferowane jest bowiem do 10 mln akcji Archicomu, z czego 3,89 mln to nowe akcje serii D, a resztę stanowić będą istniejące walory, które znajdują się w rękach Echa Investment. Większościowy akcjonariusz zobowiązuje się jednak, że pozyskane ze sprzedaży środki przeznaczy na nabycie nowych akcji serii E Archicomu, które zostaną zaoferowane tylko do Echa.

Jak wynika z prezentacji inwestorskiej Archicomu, wpływy z emisji nowych akcji trafią na zakup gruntów. Środki te mają potencjalnie zasilić bank ziemi dewelopera o 70-100 tys. PUM (niezależnie od tego, Archicom planuje też kupić grunty na 120 tys. PUM ze środków własnych). Docelowo dzięki emisji akcji deweloper miałby szybciej osiągnąć średnioterminowy cel sprzedaży na poziomie około 4 tys. lokali rocznie.

Z początkiem sierpnia Echo Investment wniosło do Archicomu wycenioną na ponad 829 mln zł działalność mieszkaniową. Transakcję rozliczono emisją akcji dla Echa, w wyniku której zwiększyło ono udział w kapitale Archicomu do 89,3 proc., a udział w głosach na WZA do 90,51 proc.

Na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji Echa i dwie Archicomu. Tylko pierwsza ze spółek część swoich emisji kieruje do inwestorów indywidualnych.  

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A., Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst