sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Bank Pekao w czołówce europejskich stress testów; PKO BP nieco niżej

msd | 31 lipca 2023
W niesprzyjających okolicznościach współczynniki kapitału podstawowego Tier 1 Banku Pekao oraz PKO BP nie powinny spaść w najbliższych trzech latach odpowiednio poniżej 13,9 i 12,9 proc., wynika z testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez europejskiego nadzorcę.

Według Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), w bazowym scenariuszu współczynnik kapitału Tier 1 Banku Pekao wzrośnie z 14,8 proc. w 2022 r. do 18,6 proc. na koniec 2025 r. Tymczasem w scenariuszu szokowym, zakładającym głęboką recesję, mocny spadek cen nieruchomości i wysokie stopy procentowe, współczynnik CET1 Pekao spadłby do 13,9 proc. w tym roku, by w dwóch kolejnych latach podnieść się odpowiednio do 14,7 proc. oraz 15,4 proc. Innymi słowy, w trzyletnim horyzoncie negatywnego scenariusza współczynnik CET1 wręcz wzrósłby o 0,6 pkt proc. w stosunku do punktu wyjścia, co stawia bank na najlepszej pozycji względem pozostałych europejskich kredytodawców.

W przypadku PKO BP bazowy scenariusz zakłada natomiast wzrost współczynnika CET1 z 16,5 proc. w 2022 r. do 22,3 proc. w 2025 r., lecz bank wykazał się niższą od Pekao odpornością na ewentualne szoki. W negatywnym scenariuszu współczynnik kapitałowy PKO BP spadłby do 13,0 proc. w tym roku, pogłębiając spadek do 12,9 proc. rok później. Natomiast w 2025 r. byłoby to 13,3 proc., czyli o 3,2 pkt proc. poniżej punktu wyjścia, co plasuje bank pod koniec drugiej dziesiątki uczestników stress testów.

Zgodnie z przyjętym przez EBA scenariuszem, Bank Pekao zachowałby rentowność nawet w negatywnym otoczeniu gospodarczym. PKO BP zanotowałby stratę w 2023 r., rok później wychodząc na zero. 

W przeprowadzonych przez EBA testach udział wzięło 70 kluczowych banków z Unii Europejskiej i Norwegii, które łącznie odpowiadają za 75 proc. aktywów sektora. 

„Sytuacja sektora bankowego pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna. Banki odbudowują rentowność, choć ta od wielu kwartałów pozostaje pod silną presją wynikającą m.in. z materializacji ryzyka prawnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. UKNF na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację w sektorze i w poszczególnych bankach” – podsumował polski nadzorca w komunikacie po publikacji wyników stress testów EBA.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst