poniedziałek, 20 maja 2019

Newsroom

Bankowe finansowanie Bestu jednak niższe

msd | 22 marca 2019
W październiku ubiegłego roku Best informował o warunkowym zwiększeniu kwoty dostępnego kredytu z 50 mln zł do 250 mln zł. Umowa nie weszła jednak w życie. Być może wejdzie teraz, ale z niższym limitem.

Best II NSFIZ oraz Best IV NSFIZ, fundusze sekurytyzacyjne w 100 proc. należące do windykacyjnego Bestu, tym razem zwiększyły kwotę dostępnego kredytu z 50 mln zł do 150 mln zł. Termin udostępnienia kredytu przesunięto do 28 lutego 2020 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12-miesięczne okresy, nie dłużej niż do 28 lutego 2030 r.

Postanowienia umowy, do której Best przystępuje jako poręczyciel, wejdą w życie po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których jest między innymi konieczność złożenia przez każdego z kredytobiorców oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Bestu z terminami spłaty do 2022 r. Najdłuższe z nich wyceniane są z 8-8,7 proc. rentowności brutto.

Niecałe dwa tygodnie temu Best wykupił w terminie obligacje o wartości 35 mln zł. To jedyny wykup papierów dłużnych, który przypadał windykatorowi na ten rok.

Więcej wiadomości o BEST II NS FIZ, Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Famur może wypłacić prawie 207 mln zł dywidendy

  20 maja 2019
  Zarząd producenta maszyn dla przemysłu wydobywczego zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 206,9 mln zł z zysku za 2018 r. i lata ubiegłe.
  czytaj więcej
 • BVT miało stratę w I kwartale

  20 maja 2019
  Pomimo niższych przychodów, windykacyjna spółka poprawiła wynik operacyjny w I kwartale. Wciąż był jednak niższy od kosztów obsługi zadłużenia. Kapitały własne BVT spadły poniżej 2 mln zł przy sumie bilansowej sięgającej prawie 51 mln zł.
  czytaj więcej
 • CDRL wrócił na Catalyst

  22 marca 2019
  Producent ubrań dla dzieci pod marką Coccodrillo wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 8,9 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy wciąż z wciąż ujemnymi przepływami operacyjnymi

  22 marca 2019
  Dostawca mikroinstalacji fotowoltaicznych wreszcie urealnił wartość aktywów, co jednak wiązało się ze spadkiem kapitałów własnych o około 80 proc. Poprawiła się jakość raportowanych przychodów. Płynność też się udało podreperować, ale głównie na początku tego roku.
  czytaj więcej

Emisje