piątek, 19 lipca 2019

Newsroom

Bankowe finansowanie Bestu jednak niższe

msd | 22 marca 2019
W październiku ubiegłego roku Best informował o warunkowym zwiększeniu kwoty dostępnego kredytu z 50 mln zł do 250 mln zł. Umowa nie weszła jednak w życie. Być może wejdzie teraz, ale z niższym limitem.

Best II NSFIZ oraz Best IV NSFIZ, fundusze sekurytyzacyjne w 100 proc. należące do windykacyjnego Bestu, tym razem zwiększyły kwotę dostępnego kredytu z 50 mln zł do 150 mln zł. Termin udostępnienia kredytu przesunięto do 28 lutego 2020 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12-miesięczne okresy, nie dłużej niż do 28 lutego 2030 r.

Postanowienia umowy, do której Best przystępuje jako poręczyciel, wejdą w życie po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których jest między innymi konieczność złożenia przez każdego z kredytobiorców oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Bestu z terminami spłaty do 2022 r. Najdłuższe z nich wyceniane są z 8-8,7 proc. rentowności brutto.

Niecałe dwa tygodnie temu Best wykupił w terminie obligacje o wartości 35 mln zł. To jedyny wykup papierów dłużnych, który przypadał windykatorowi na ten rok.

Więcej wiadomości o BEST II NS FIZ, Best S.A.

 • Stagnacja spłat w Beście

  15 lipca 2019
  Windykacyjna grupa otrzymała 123,1 mln zł wpłat od dłużników w I półroczu wobec 127,3 mln zł przed rokiem. Best wciąż niechętnie inwestuje w nowe pakiety wierzytelności.
  czytaj więcej
 • Kredyt Inkaso ustanowiło pierwszy pakiet zabezpieczeń obligacji

  11 czerwca 2019
  Ustanowiony zastaw, a także kolejne, które spółka ma w planie, mają chronić nie tylko właścicieli nowych obligacji z kwietniowej emisji refinansującej na 210 mln zł, ale także obligatariuszy 10 starszych serii, emitowanych jako niezabezpieczone.
  czytaj więcej
 • NWZ Kredyt Inkaso wyraziło zgodę na zabezpieczenie obligacji, mimo sprzeciwu Bestu

  31 maja 2019
  Czwartkowe NWZ Kredyt Inkaso przegłosowało uchwałę w sprawie ustanowienia zabezpieczeń dla obligacji na aktywach do 375 mln zł. Best głosował przeciwko uchwale, choć – jak zapewnia – nie jest przeciwny ustanowieniu zabezpieczeń, ale chce poznać bliższe informacje o obciążanym majątku.
  czytaj więcej
 • Best się delewaruje

  28 maja 2019
  Na koniec marca dług netto sięgał 1,11x kapitału własnego, co jest obecnie najniższym poziomem wśród firm windykacyjnych, które przeprowadzały w przeszłości publiczne emisje obligacji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kwietniowa emisja Vantage Development trafiła na Catalyst

  17 lipca 2019
  Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu objęte przez 74 inwestorów 3,5-letnie niezabezpieczone papiery o wartości 45,37 mln zł.
  czytaj więcej
 • Catalyst niknie w oczach

  17 lipca 2019
  Od czterech lat systematycznie spada liczba spółek notowanych na Catalyst. Rynek wtórny daje coraz mniej możliwości dywersyfikacji obligacyjnego portfela, a o poprawę będzie trudno, ponieważ obligacje korporacyjne to coraz częściej domena inwestorów typu private debt.
  czytaj więcej
 • CDRL wrócił na Catalyst

  22 marca 2019
  Producent ubrań dla dzieci pod marką Coccodrillo wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 8,9 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy wciąż z wciąż ujemnymi przepływami operacyjnymi

  22 marca 2019
  Dostawca mikroinstalacji fotowoltaicznych wreszcie urealnił wartość aktywów, co jednak wiązało się ze spadkiem kapitałów własnych o około 80 proc. Poprawiła się jakość raportowanych przychodów. Płynność też się udało podreperować, ale głównie na początku tego roku.
  czytaj więcej

Emisje