środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Benefit Partners debiutuje na Catalyst

msd | 07 marca 2018
Spółka wspomagająca działalność Benefit Systems, dostawcy programu MultiSport, wprowadziła do giełdowego obrotu wyemitowane w połowie ubiegłego roku obligacje o wartości 15 mln zł.

Benefit Partners Sp. z o.o., to podmiot trudniący się dzierżawą sprzętu sportowego do klubów fitness, objętych programem MultiSport, które są zarządzane przez podmioty należące do giełdowej grupy Benefit Systems lub z nią współpracujące. Sam Benefit Systems posiada pośrednio 47,5 proc. udziałów w kapitale emitenta.

Debiutujące obligacje serii A oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,15 pkt proc. marży przy czteroletnim okresie spłaty. Warunki emisji przewidują też coroczną okresową amortyzację po 15 proc. pierwotnej wartości emisji, pierwszy częściowy wykup przypada na 30 czerwca tego roku, dwa kolejne odpowiednio po 12 i 24 miesiącach. Niezależnie od amortyzacji spółce przysługuje też opcja wcześniejszej spłaty, możliwa do realizacji w dniach płatności odsetek. Po raz pierwszy może zostać wykorzystana 30 czerwca tego roku w zamian za 1 proc. premii, której wysokość co trzy miesiące będzie systematycznie spadać o 0,125 pkt proc.

Papiery Benefit Parnters zabezpieczono zastawem na sprzęcie sportowym, przelewem praw z tytułu umów dzierżawy tegoż sprzętu, zastawem na prawach z rachunku bankowego, przelewem praw z tytułu umów ubezpieczenia, a także oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Równie długa co lista zabezpieczeń jest też lista kowenantów. Zapisano na niej między innymi, że zaangażowanie grupy Benefit Systems w kapitale emitenta nie może obniżyć się poniżej 30 proc., a kapitały własne nie mogą przyjąć ujemnych wartości. Ponadto, szczegółowo określone w warunkach emisji wskaźniki nadzabezpieczenia i udziału grupy BS muszą utrzymać się odpowiednio powyżej 115 i 85 proc.

Warte 15 mln zł obligacje serii A uplasowano w niepublicznej ofercie, w której zapisy złożyło 65 inwestorów. Ostatecznie papiery trafiły do 63 z nich, a zgłoszony popyt zredukowano o 31 proc.   

Dług wyemitowano w ramach programu do 60 mln zł. W grudniu w jego skład weszła też publiczna bezprospektowa oferta na 10 mln zł. Tym razem były to papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży, także zabezpieczone i czteroletnie, ale bez okresowej amortyzacji.

Spółka niedawno zapowiedziała też kolejną ofertę prywatną o wartości 15 mln zł z opcją zwiększenia do 20 mln zł.

Do godz. 14.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami BNF0621, nie wystawiono też żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Więcej wiadomości o Benefit Partners Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje