niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Best kupi duży pakiet wierzytelności we Włoszech

msd | 09 sierpnia 2017
Włoska spółka zależna windykatora została wybrana jako nabywca portfela niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej 146 mln euro.

Best nie informuje jaką cenę przyjdzie mu zapłacić za nabywany pakiet, można natomiast przypuszczać, że tak duża transakcja wyczerpuje większą część budżetu przewidzianego na ten rok dla rynku włoskiego (20 mln euro).

Nie dalej jak trzy tygodnie temu przedstawiciele Bestu przekonywali, że inwestycje na zagranicznych rynkach spółka będzie finansować emisjami obligacji w euro. Dotychczas windykator wypuścił jedną taką serię obligacji.

Jednocześnie, także zgodnie z zapowiedziami, Best nie porzuca planów finansowania w Polsce środkami pochodzącymi z publicznych ofert papierów dłużnych. W ubiegły piątek spółka przyjęła program o wartości 350 mln zł. Na kolejne oferty publiczne przyjdzie jednak jeszcze poczekać, bo najpierw konieczne jest przygotowanie prospektu i jego zatwierdzenie przez KNF.

W obrocie na Catalyst znajduje się 15 serii obligacji Best z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do czerwca 2022 r. Najdłuższe papiery wyceniane są z 5,26 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje