wtorek, 07 lipca 2020

Newsroom

Best nabył własne obligacje o wartości 10 mln zł

msd | 24 czerwca 2020
Windykator nabył w celu umorzenia kolejne 100 tys. obligacji serii L1, czym zmniejszy wartość wygasającej w sierpniu emisji do 40 mln zł.

Jednostkowa cena nabycia obligacji BST0820 w ramach transakcji pakietowej wyniosła 100,22 zł, z czego 0,34 zł to narosłe odsetki. Innymi słowy, cena czysta zawierała symboliczne dyskonto względem nominału.

Dla Bestu to już druga w tym miesiącu transakcja skupu obligacji BST0820 o wartości 10 mln zł. Tym samym wartość emisji wygasającej 28 sierpnia zmniejszy się do 40 mln zł. 

Łączna wartość ustanowionego przez Best programu skupu obligacji to 25 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Bestu z terminami spłaty do września 2022 r. Najbliższe wykupu papiery BST0720 oraz BST0820 kwotowane są kolejno na 99,65/100,25 proc. oraz 99,95/100,1 proc. nominału (bid/ask).

Najdłuższe papiery Bestu wyceniano w ostatniej transakcji na 90 proc., co oznacza 8,6 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Best kontynuuje delewarowanie

  22 czerwca 2020
  Windykacyjna grupa wciąż ogranicza nowe inwestycje, stąd poziom długu netto zmniejszyła już siódmy kwartał z rzędu. Kolejne tegoroczne wykupy obligacji Bestu mają pokrycie w posiadanej gotówce, dostępnej linii kredytowej i spodziewanym bieżącym cash flow operacyjnym.
  czytaj więcej
 • Best skupił własne obligacje za 10 mln zł

  16 czerwca 2020
  W ramach poniedziałkowej transakcji pakietowej windykator kupił w celu umorzenia 100 tys. obligacji BST0820, każda o wartości nominalnej 100 zł.
  czytaj więcej
 • Best rozszerza skup własnych obligacji o 20 mln zł

  09 czerwca 2020
  Windykacyjna spółka podniosła maksymalną wartość skupu własnych papierów dłużnych z 5 mln zł do 25 mln zł.
  czytaj więcej
 • Best się oddłuża, ale obligacje ciążą płynności

  26 maja 2020
  W 2020 r. windykator wchodził z 82 mln zł gotówki i 338 mln zł szacowanych wpływów z wierzytelności. To za mało na spłatę całości krótkoterminowego zadłużenia oraz pokrycie kosztów działalności i odsetek. Rezerwy płynności Bestu leżą jednak w kredytach, akcjach Kredyt Inkaso, czy potencjalnej prolongacie pożyczek od akcjonariuszy. Wiele korzyści przyniósłby nowy inwestor.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje