czwartek, 23 września 2021

Newsroom

Best odnotował mniej spłat niż w poprzednim kwartale

msd | 15 października 2020
Dłużnicy wpłacili windykatorowi 80,1 mln zł mln zł w III kwartale, czyli o 20 proc. więcej niż przed rokiem, ale i zarazem o 8 proc. mniej niż w poprzednim kwartale, gdy gospodarka była czasowo zamrożona.

80,1 mln zł spłat z własnych portfeli Bestu to wciąż jeden z najlepszych wyników w historii grupy, aczkolwiek nie na tyle dobry, aby podtrzymać systematyczny wzrost z pięciu poprzednich kwartałów. Odnotowane w III kwartale wpłaty były więc o 8 proc. niższe niż kwartał wcześniej. Dla porównania lider rynku, Kruk, w tym samym czasie odnotował 8-proc. wzrost spłat.

Łącznie po dziewięciu miesiącach Best notował 244,3 mln zł wpłat z własnych portfeli, które były o 29 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podobnie, jak w poprzednich kwartałach, nakłady windykatora na nowe wierzytelności wciąż były tylko symboliczne. Grupa Best zainwestowała bowiem 1,1 mln zł w III kwartale (kupiła za to 13,6 mln zł nominału), a narastająco po dziewięciu miesiącach jej nakłady podliczyć można było na 2,6 mln zł wobec – też niskich – 18,6 mln zł przed rokiem.

Po niskich inwestycjach z ostatnich kwartałów Best znacząco się zdelewarował (na koniec czerwca grupa miała 496,6 mln zł długu netto, tj. 1,0x kapitałów własnych) i zaczyna myśleć o powrocie na rynek obligacji, aby pozyskać środki na nowe zakupy.

– W naszej ocenie, powoli zbliża się okres dogodny do kupowania nowych portfeli wierzytelności. Z uwagą przyglądamy się sytuacji rynkowej i zdecydujemy się na większe inwestycje, kiedy tylko ceny wystawionych na sprzedaż portfeli pozwolą osiągać nam odpowiednie poziomy rentowności. Muszą zatem uwzględniać nową rzeczywistość, w jakiej będą windykowane, choćby w zakresie windykacji komorniczej i obciążeń z nią związanych. Sądzimy, że rynek obrotu wierzytelnościami rozkręci się na dobre w drugiej połowie 2021 r. i będzie trwać przez cały rok 2022. Chcemy zawczasu przygotować się do większych zakupów, zabezpieczając ich finansowanie. Dlatego też z uwagą obserwujemy sytuację na rynku obligacji korporacyjnych, które historycznie były ważnym źródłem finansowania naszej działalności. Zakładamy, że będzie tak również w przyszłości – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

Pełne sprawozdanie finansowe za III kwartał Best opublikuje 13 listopada.

W I półroczu Best spłacił 130,5 mln zł obligacji, a kolejne 46,5 mln zł spółka wykupiła w lipcu i sierpniu. Według harmonogramu zapadalności na ten rok pozostało jej jeszcze do spłaty w grudniu około 33,8 mln zł tytułem nienotowanych papierów w euro. Wcześniej jednak, 26 października, windykator dodatkowo spłaci przed terminem obligacje BST0121 o wartości 20 mln zł.

Na Catalyst pozostaje osiem serii obligacji Bestu. Wśród najdłuższych papierów, wygasających w 2022 r., z najwyższą rentownością (5,6 proc.) wyceniana jest seria BST0222.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Spółka zależna CCC wyemitowała obligacje na 360 mln zł

  22 września 2021
  Papiery spółki CCC Shoes&Bags objął w całości fundusz PFR Inwestycje FIZ, który zagwarantował sobie możliwość otrzymania dodatkowej premii, uzależnionej od wzrostu wartości akcji eObuwie.pl.
  czytaj więcej
 • OT Logistics chce się uwolnić od obligacji w tym roku

  22 września 2021
  Spółka liczy, że spłaci w październiku nienotowane papiery dłużne serii G i H o łącznej wartości 118 mln zł. Dopuszcza jednak możliwość przesunięcia wykupu jeszcze o kilka tygodni. Jeśli dotrzyma słowa, w kilku funduszach pojawić się mogą ekstra zyski.
  czytaj więcej
 • AB zaczyna myśleć o emisji refinansującej

  22 września 2021
  Dystrybucyjna grupa zamknęła rok obrotowy 2020/21 z ponad 13 mld zł przychodów. Istotnie zwiększając zapasy zanotowała natomiast mocno ujemny cash flow operacyjny. Mimo tego, jej sytuacja finansowa pozostaje komfortowa, a do refinansowania obligacji ABE0622 dojdzie, o ile AB uzna warunki cenowe za atrakcyjne.
  czytaj więcej
 • P4 przejmuje UPC za 7 mld zł

  22 września 2021
  Operator sieci Play zawarł umowę zakupu 100 proc. udziałów spółki UPC Polska. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na I połowę 2022 r.
  czytaj więcej