niedziela, 07 marca 2021

Newsroom

Best pozyskał 100 mln zł dodatkowego finansowania

msd | 10 grudnia 2020
Należące do windykatora fundusze Best II NSFIZ i Best IV NSFIZ zwiększyły wartość umowy kredytowej w ING Banku ze 150 mln zł do 250 mln zł.

Wraz ze zwiększeniem wartości dostępnego finansowania fundusze wierzytelności Bestu wydłużyły okres dostępności kredytu do 31 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12-miesięczne okresy, nie dalej jak do 31 grudnia 2031 r. Wartość poręczenia udzielonego przez windykatora wzrosła zaś ze 180 mln zł do 300 mln zł. 

Zawarta umowa uzupełniająca wejdzie w życie, gdy dojdzie do spełnienia warunków, w tym złożenia przez fundusze oświadczeń o poddaniu się egzekucji. 

Na koniec września Best wykorzystywał 142,3 mln zł kredytu z ING wobec 48,8 mln zł na koniec 2019 r. Wzrost wykorzystania dostępnego limitu związany był głównie ze zrealizowanymi w tym okresie wykupami obligacji (175 mln zł od stycznia do września).

Kończąc trzeci kwartał windykacyjna grupa miała 97,1 mln zł gotówki. Jej dług netto znajdował się na poziomie 472,5 mln zł i był równy wartości kapitałów własnych. 

W październiku Best przedterminowo wykupił papiery BST0121 na 20 mln zł, a w miniony wtorek spłacił nienotowane obligacje na 7,56 mln euro.

Na Catalyst znajduje się siedem serii długu Bestu z terminami wykupu w latach 2021-2022. Najkrótsze z nich (BST0321) wyceniano w czwartek na 100,09 proc. nominału. Natomiast najdłuższą serię (BST0922) sprzedający kwotuje na 98,5 proc., co dawałoby kupującemu 4,39 proc. rentowności brutto.

W ostatnich tygodniach przedstawiciele Bestu przyznali, że spółka prowadzi zaawansowane prace nad powrotem na rynek publicznych emisji obligacji.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje