wtorek, 23 kwietnia 2019

Newsroom

Best rezygnuje z publicznych emisji obligacji

msd | 13 września 2018
Windykator zrezygnował z przeprowadzenia kolejnych publicznych ofert w ramach wartego 350 mln zł programu, dla którego KNF zatwierdziła prospekt 25 października 2017 r.

W ramach obowiązującego dotychczas programu Best uplasował dwie emisje, z których pozyskał w sumie 85,8 mln zł. Ostatnią ofertę windykator zamknął w lutym proponując wówczas inwestorom WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży.

Samo odwołanie dalszych ofert ma raczej wymiar symboliczny, ponieważ pod koniec października, po upływie 12 miesięcy od zatwierdzenia, prospekt i tak utraciłby ważność.

Dla Bestu był to trzeci program publicznych emisji obligacji. Wcześniej, w latach 2014-2017, windykator zrealizował dwa programy, ale na podstawie trzech prospektów.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii obligacji Bestu, w większości pochodzących właśnie z publicznych ofert. Wygasające w październiku papiery BST1018 o wartości 50 mln zł wyceniano w ostatniej transakcji na 99,9 proc. nominału. Najdłuższe serie, zapadające w latach 2021-2022, notowane są z kilkuprocentowym dyskontem, co – zależnie od serii – przekłada się na 7-8,9 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje