środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Best spisuje inwestycję w Kredyt Inkaso do zera

msd | 30 marca 2022
Gdyński windykator dokona całkowitego odpisu inwestycji w Kredyt Inkaso, ostatnio wycenianą na 51,4 mln zł.

Kolejny i zarazem ostatni odpis aktualizujący wartość ponad 33-proc. pakietu akcji Kredyt Inkaso zostanie rozpoznany w rocznym sprawozdaniu Bestu, które spółka opublikuje 14 kwietnia (wobec pierwotnie ustalonego 31 marca).

„Zarząd Best S.A. (…) po analizie danych i informacji dotyczących działalności Kredyt Inkaso S.A. oraz jej głównego akcjonariusza WPEF VI Holding V BV (należącego do funduszu Waterland) uznał, że nie może dłużej przyjmować założenia dotyczącego posiadania znaczącego wpływu na funkcjonowanie Kredyt Inkaso S.A. oraz ocenił, iż w obecnej sytuacji nie może zakładać uzyskania jakichkolwiek korzyści w związku z posiadanym pakietem akcji tej spółki” – wyjaśnił Best.

Jak przypomniała spółka, odpis ma charakter niegotówkowy i nie wpływa ona na jej obecną sytuację płynnościową. 

Według ostatniego sprawozdania Bestu, pakiet 33,14 proc. akcji Kredyt Inkaso wyceniany był w księgach spółki na 51,4 mln zł.

Historia wartej ponad 171 mln zł inwestycji Bestu w Kredyt Inkaso sięga jeszcze 2015 r. Początkowe zapowiedzi połączenia obu podmiotów dość szybko przerodziły się jednak w trwający do dziś ostry spór korporacyjny i wzajemne pozwy sądowe. Część z tych wydarzeń doczekała się nawet własnej książki.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Bestu i trzy kolejne Kredyt Inkaso. Ostatnia ze spółek jest świeżo po uplasowaniu dwóch dużych emisji refinansujących dla inwestorów instytucjonalnych i na ukończeniu publicznej oferty dla drobnych inwestorów.

Więcej wiadomości o Best S.A., Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst