niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Best uplasował obligacje za 10,7 mln zł

msd | 23 lipca 2021
Z wartej do 25 mln zł publicznej oferty pięcioletnich papierów dłużnych windykator pozyskał 10,67 mln zł od 311 inwestorów.

Wyniki emisji prawdopodobnie dalekie są od oczekiwań Bestu. Spółka zwraca jednak uwagę, że na razie sondowała rynek i – jak zapewnia – zamierza na niego wrócić, ale jesienią.

– Emisja obligacji serii W1 była pierwszą skierowaną do inwestorów indywidualnych, jaką zdecydowaliśmy się przeprowadzić po ponad 3-letniej przerwie. Miała ona charakter sondujący. Oferta przypadła na okres wakacyjny – domy maklerskie oferujące nasze obligacje informowały o ograniczonej dostępności klientów. Daje się też odczuć niepewność związaną z sytuacją ogólnogospdarczą, która bezpośrednio przekłada się na rynki finansowe. Planujemy powrócić z nową ofertą jesienią. Liczę, że naszymi obligacjami ponownie zainteresują się m.in. posiadacze papierów dłużnych Best serii R2 i R3, które wykupimy w sierpniu i we wrześniu  – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie.

Warte 10,67 mln zł obligacje winydykatora trafiły do 311 inwestorów, co oznacza, że średni zapis to – relatywnie nieduże – 34,3 tys. zł na osobę. 

Pięcioletnie papiery Bestu oprocentowane są na stałe 4,4 proc. w skali roku. Obligacje trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się pięć starszych serii długu spółki z terminami spłaty w tym i kolejnym roku. Najdłuższe z nich – BST0922 – sprzedający wycenia z 3,18 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Podsumowanie tygodnia: Fed dał odpowiedź

  24 września 2021
  Default Evergrande okazał się, póki co, wydarzeniem o skutkach ograniczonym do lokalnego rynku. Znacznie większe przełożenie na zachowanie inwestorów miał komunikat Fed, który w zasadzie potwierdził, że stałe oprocentowanie nie jest teraz najlepszym rozwiązaniem dla kupujących dług.
  czytaj więcej
 • Kolejna emisja obligacji Bestu od czwartku

  20 września 2021
  Windykator ponownie zaproponuje inwestorom pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne, ale tym razem ze zmiennym kuponem, równym stopie WIBOR 3M powiększonej o 4,2 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Dalsze delewarowanie Bestu

  07 września 2021
  Powrót windykatora do zwiększonych nakładów na wierzytelności na razie wciąż nie opuścił sfery zapowiedzi. Dlatego dług netto Bestu to już mniej niż dwie trzecie kapitałów własnych. Spółka jest przekonana o możliwości uplasowania z sukcesem kolejnych obligacji, jeśli tylko odpuści sobie stały kupon.
  czytaj więcej
 • Lipcowa emisja Bestu debiutuje poniżej nominału

  12 sierpnia 2021
  W czwartkowe południe pięcioletnie stałokuponowe papiery windykatora wyceniane są na 99,69 proc. wartości nominalnej.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje