sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Best złożył ofertę zakupu Kredyt Inkaso

msd | 27 maja 2024
Gdyński windykator skierował do funduszu Waterland ofertę zakupu wszystkich należących do niego 61,49 proc. akcji Kredyt Inkaso.

Best nie ujawnia wartości złożonej oferty. Spółka zastrzegła natomiast, że nie posiada wyłączności w procesie transakcyjnym. Nie ma też informacji o liczbie jego uczestników.

„Złożenie oferty jest kolejnym krokiem w realizacji konsekwentnie podtrzymywanego przez emitenta zamiaru połączenia emitenta ze spółką” – napisano w komunikacie Bestu.

O zamiarze złożenia oferty na brakujące akcje Kredyt Inkaso gdyńska spółka informowała w grudniu.

„Nie ma pewności, czy złożenie oferty przez emitenta doprowadzi do uzgodnienia warunków transakcji, w tym w zakresie jej struktury i parametrów cenowych, a także kiedy może to nastąpić” – wskazano także.

Od ubiegłego roku Kredyt Inkaso znajduje się w przeglądzie opcji strategicznych, uruchomionym po jednomyślnej decyzji funduszu Waterland oraz Bestu. I jest to jedna z niewielu kwestii, w jakiej kluczowi akcjonariusze Kredyt Inkaso zgodzili się w ostatnich latach.

„(…) Spółka finalizuje obecnie etap zbierania i analizy ofert wiążących od podmiotów uczestniczących w procesie. Proces przeglądu opcji strategicznych prowadzony jest nadal w formule konkurencyjnej” – napisano w ubiegłotygodniowym komunikacie Kredyt Inkaso.

W 2015 r. Best kupił około 33 proc. akcji Kredyt Inkaso z zamiarem połączenia obu podmiotów. W 2016 r. większościowym akcjonariuszem spółki został jednak fundusz Waterland, a obaj windykatorzy weszli na drogę otwartego sporu korporacyjnego.

Na koniec ubiegłego roku pakiet 33,1 proc. akcji Kredyt Inkaso wyceniany był na bilansie Bestu na 39,9 mln zł wobec ponad 170 mln zł, jakie pierwotnie zainwestował on w te walory.

Na Catalyst notowane są zarówno obligacje Bestu, jak i Kredyt Inkaso. Obaj windykatorzy czekają też na zatwierdzenie prospektów emisyjnych przez KNF, by móc kontynuować oferowanie długu do szerokiego grona inwestorów indywidualnych.

Więcej wiadomości o Best S.A., Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst