piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Bilateralna emisja Bestu debiutuje na Catalyst

msd | 05 sierpnia 2022
Windykator wprowadził do giełdowego obrotu uplasowane w lutym czteroletnie papiery o wartości 10 mln zł, które w całości objęły fundusze zarządzane przez Quercus TFI.

Za czteroletni niezabezpieczony dług Best zobowiązał się płacić WIBOR 3M plus 3,85 pkt proc. marży. Przy czym, na rynku pierwotnym papiery zostały uplasowane po cenie równej 99,63 proc. wartości nominalnej. Zgodnie z warunkami emisji, windykatorowi przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty obligacji, a jego dług netto nie może przekroczyć 2,5-krotności kapitałów własnych.

Podczas lutowej emisji, uplasowanej na kilka dni przed inwazją Rosji na Ukrainę, warte 10 mln zł papiery zostały objęte w całości przez jednego inwestora – fundusze zarządzane przez Quercus TFI, w tym fundusze złota, srebra, short, czy wreszcie flagowy Quercus Ochrony Kapitału. 

W piątek do godz. 13.30 nie handlowano debiutującymi papierami BST0226, ani nie wystawiono dla nich żadnych ofert kupna lub sprzedaży.

Na Catalyst notowanych jest w sumie sześć serii obligacji Bestu o łącznej wartości 117 mln zł, z czego największy wykup czeka spółkę jeszcze we wrześniu tego roku (55,8 mln zł). 

Pochodzące z ostatnich ofert publicznych papiery BST1026 i BST0327, za które windykator płaci kolejno 4,2 i 4 pkt proc. ponad WIBOR, kwotowane są przez sprzedających na 102,77 oraz 101,50 proc. nominału.

W połowie czerwca Bestowi wygasł prospekt dla programu publicznych emisji obligacji. Aktualnie spółka czeka na zatwierdzenie nowego prospektu i – wg ostatnich zapowiedzi – liczy, że będzie mogła wyjść na rynek z nową ofertą pod koniec tego kwartału. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst