środa, 27 września 2023

Newsroom

Bilateralna emisja Bestu debiutuje na Catalyst

msd | 05 sierpnia 2022
Windykator wprowadził do giełdowego obrotu uplasowane w lutym czteroletnie papiery o wartości 10 mln zł, które w całości objęły fundusze zarządzane przez Quercus TFI.

Za czteroletni niezabezpieczony dług Best zobowiązał się płacić WIBOR 3M plus 3,85 pkt proc. marży. Przy czym, na rynku pierwotnym papiery zostały uplasowane po cenie równej 99,63 proc. wartości nominalnej. Zgodnie z warunkami emisji, windykatorowi przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty obligacji, a jego dług netto nie może przekroczyć 2,5-krotności kapitałów własnych.

Podczas lutowej emisji, uplasowanej na kilka dni przed inwazją Rosji na Ukrainę, warte 10 mln zł papiery zostały objęte w całości przez jednego inwestora – fundusze zarządzane przez Quercus TFI, w tym fundusze złota, srebra, short, czy wreszcie flagowy Quercus Ochrony Kapitału. 

W piątek do godz. 13.30 nie handlowano debiutującymi papierami BST0226, ani nie wystawiono dla nich żadnych ofert kupna lub sprzedaży.

Na Catalyst notowanych jest w sumie sześć serii obligacji Bestu o łącznej wartości 117 mln zł, z czego największy wykup czeka spółkę jeszcze we wrześniu tego roku (55,8 mln zł). 

Pochodzące z ostatnich ofert publicznych papiery BST1026 i BST0327, za które windykator płaci kolejno 4,2 i 4 pkt proc. ponad WIBOR, kwotowane są przez sprzedających na 102,77 oraz 101,50 proc. nominału.

W połowie czerwca Bestowi wygasł prospekt dla programu publicznych emisji obligacji. Aktualnie spółka czeka na zatwierdzenie nowego prospektu i – wg ostatnich zapowiedzi – liczy, że będzie mogła wyjść na rynek z nową ofertą pod koniec tego kwartału. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Best kończy koinwestycję z Hoistem

  21 września 2023
  Windykator przejmie wierzytelności warte nominalnie 2,08 mld zł, które dotychczas znajdowały się w funduszu po połowie kontrolowanym przez niego oraz szwedzkiego partnera.
  czytaj więcej
 • Sierpniowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

  15 września 2023
  Windykator wprowadził do giełdowego obrotu 4,5-letnie papiery, za które zobowiązał się płacić WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Best głodny inwestycji

  13 września 2023
  Windykator obserwuje wzrost podaży wierzytelności i liczy, że w całym II półroczu uda mu się zainwestować około 100 mln zł. Możliwości mu akurat nie brak, bo I połowę roku zamknął z niskim zadłużeniem, a chwilę później uplasował z powodzeniem dwie emisje obligacji. Nie wyklucza, że w najbliższych tygodniach przeprowadzi jeszcze jedną ofertę dla inwestorów indywidualnych.
  czytaj więcej
 • Best przydzielił obligacje. Redukcja wyniosła 20,55 proc.

  25 sierpnia 2023
  Ponowienie oferty w sierpniu okazało się dobrym posunięciem. 765 inwestorów złożyło zapisy zapisało się na obligacje Bestu warte prawie 38 mln zł. Best oferował obligacje na 30 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • GPW zawiesi akcje MCI Capital

  27 września 2023
  Z powodu lesislacyjnego nieładu Giełda zawiesi od piątku obrót akcjami MCI Capital. A to oznacza, że pojawić się mogą na przykład nieoczekiwane problemy z cokwartalną wyceną zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez większościowego akcjonariusza spółki.
  czytaj więcej
 • PGE mocniej zadłużone

  27 września 2023
  Pomimo osiągnięcia prawie 7,2 mld zł cash flow operacyjnego i poprawy sytuacji pieniężnej w II kwartale, dług netto energetycznej grupy ponownie wzrósł.
  czytaj więcej
 • Archicom pozyska 220 mln zł z emisji akcji

  27 września 2023
  Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, wpływy pozyskane z dokapitlaizowania trafić mają na zakup gruntów, co może przybliżyć dewelopera do szybszego osiągnięcia średnioterminowego celu - sprzedaży około 4 tys. mieszkań rocznie.
  czytaj więcej
 • Ghelamco Invest skupiło własne obligacje za 204 mln zł

  27 września 2023
  Podczas wtorkowego rozliczenia nowej emisji o wartości 340 mln zł spółka odkupiła ponad 40 proc. długu zapadającego w drugiej połowie przyszłego roku.
  czytaj więcej