sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Cavatina Holding uplasowała obligacje przy 8 pkt proc. marży

msd | 22 listopada 2021
Komercyjny deweloper wyemitował trzyletnie zabezpieczone papiery dłużne o wartości nominalnej 56,12 mln zł.

Uplasowane przez Cavatinę Holding obligacje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 8 pkt proc. marży, której wysokość może zostać jeszcze podwyższona do 10 pkt proc. Cenę emisyjną papierów ustalono na 98 proc. wartości nominalnej. Zabezpieczenie długu stanowić ma hipoteka na nieruchomościach, poręczenie większościowego akcjonariusza, a także przelew wierzytelności z pożyczek udzielonych podmiotom zależnym.

Pozyskane środki Cavatina zobowiązała się przeznaczyć na udzielenie pożyczek dla spółek zależnych w celu pokrycia przez nie części ceny gruntów przeznaczonych pod projekty inwestycyjne.

„Warunki emisji obligacji odpowiadają warunkom i poziomowi zabezpieczenia emisjom uprzednio przeprowadzonym przez emitenta” – podała Cavatina Holding.

I rzeczywiście, w marcu tego roku spółka wypuściła trzyletnie papiery ze stałym 9-proc. kuponem, lecz już notowane na Catalyst jej obligacje oprocentowane są zauważalnie niżej (6,5 pkt proc. marży przy słabszym zabezpieczeniu).

W poniedziałek rano giełdowe obligacje CVH0624 i CVH1224 tanieją o ponad 1,5 pkt proc., kolejno do 101,3 proc. oraz 101,16 proc. nominału.

Aktualnie Cavatina Holding prowadzi przed KNF postępowanie o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, który ma pozwolić spółce na prowadzenie publicznych emisji obligacji.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje