sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Cognor Holding chce wypłacić ok. 211 mln zł dywidendy

msd | 30 stycznia 2023
Stalowa spółka miała wstępnie 602,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w ubiegłym roku. Jej zarząd prawdopodobnie zarekomenduje wypłatę 1,23 zł dywidendy na akcję.

Według wstępnych szacunków, zeszłoroczne przychody grupy Cognor Holding wzrosły o 21,2 proc. r/r do 3,41 mld zł, a jej zysk brutto na sprzedaży poprawił się o 30,5 proc. do 768,7 mln zł. Wynik netto to zaś 602,4 mln zł (+65,4 proc. r/r), a EBITDA wyniosła 787 mln zł (+51,5 proc.).

Udany rok zarząd Cognoru zamierza zwieńczyć zarekomendowaniem walnemu zgromadzeniu wypłaty 1,23 zł na akcję, co dawałoby 18,8 proc. stopy dywidendy. Łącznie do akcjonariuszy trafić mogłoby 210,8 mln zł.

Pełne zbadane sprawozdanie finansowe za 2022 r. Cognor Holding zobowiązał się przekazać 3 marca.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji wyemitowanych przez Cognor, spółkę zależną giełdowego Cognoru Holding. Oprocentowane są one na WIBOR 6M plus 3,4 pkt proc. marży, a ich aktualna wartość to 160 mln zł wobec początkowych 200 mln zł. Począwszy od lipca ubiegłego roku, co 12 miesięcy, aż do lipca 2026 r. Cognor musi bowiem amortyzować po 20 proc. pierwotnego kapitału. Rynek kwotuje obligacje CSA0726 na 99,03/100,98 proc. nominału (bid/ask).

W listopadzie NWZ Cognoru Holding wyraziło zgodę na emisję do 100 mln zł obligacji zamiennych na akcje, które objąłby większościowy akcjonariusz spółki.

Więcej wiadomości o Cognor S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst