poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Columbus Energy planuje publiczną ofertę obligacji

msd | 22 lutego 2017
Spółka zawarła umowę z oferującym, która przewiduje przeprowadzenie publicznej emisji papierów dłużnych serii B.

Szczegóły planowanej oferty oraz termin jej przeprowadzenia nie są na razie znane.Wybór Polskiego Domu Maklerskiego na oferującego może natomiast sugerować, że chodzi o emisję bezprospektową, prowadzoną na podstawie memorandum. Jej wartość nie powinna być więc wyższa niż 2,5 mln euro w przeliczeniu na złote, co zresztą wynika z wielkości spółki (74,9 mln zł skonsolidowanych aktywów, w tym 63,6 mln zł wartości niematerialnych i prawnych).

Columbus Energy to notowana na NewConnect spółka, która zajmuje się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych oraz innych systemów odnawialnych źródeł energii. Na początku lutego spółka uchwaliła prywatną emisję obligacji serii A do 3 mln zł. Dotychczas nie informowano o jej zakończeniu.

Póki co, ubiegły rok spółka zakończyła z 8,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, które przyniosły jej 0,3 mln zł zysku z działalności operacyjnej. Skonsolidowany wynik netto podsumowano zaś na niespełna 0,2 mln zł, z czego ponad połowa pochodziła z IV kwartału. Na koniec grudnia kapitały własne grupy wynosiły 73,1 mln zł przy 74,9 mln zł aktywów. Więcej światła na wartość aktywów netto rzucają jednak wspomniane wcześniej wartości niematerialne i prawne.

Pod koniec grudnia Columbus Energy pozyskało 3,6 mln zł z emisji akcji, które objął jeden inwestor. Na koniec roku spółka opublikowała też aktualizację prognoz i strategii na lata 2016-2020. Wynika z nich, że w tym roku chce zakontraktować 4 tys. klientów na zakup instalacji fotowoltaicznych (80 proc. w ramach programu abonamentowego) i zamontować 2,5 tys. instalacji. Miałoby to dać 90 mln zł przychodów i 13 mln zł zysku netto. W kolejnych latach zysk netto grupy CE ma rosnąć, do 70 mln zł w 2020 r.

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje