piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Columbus Energy podpisał umowę z inwestorem

msd | 31 stycznia 2019
W ramach obowiązującej przez cztery lata umowy ramowej inwestor w samym tylko 2019 r. „pilotażowo” miałby wyłożyć 20 mln euro na sfinansowanie projektów fotowoltaicznych realizowanych przez Columbusa.

Inwestor planuje zainwestować pilotażowo 20 mln euro w projekty Power Lease Agreement (instalacje fotowoltaiczne dla sektora komercyjnego) na polskim rynku z zamiarem uruchomienia tej kwoty w roku 2019 dla dużych klientów korporacyjnych Columbus Energy S.A. – podała spółka.

Umowa zawarta z brytyjską spółką Immersa Limited zakłada, że inwestor zapewni finansowanie dla realizacji projektów fotowoltaicznych, a Columbus Energy zajmie się projektowaniem, sprzedażą, montażem i serwisowaniem tych instalacji, na co ma mieć wyłączność przez trzy lata.

Głównym zadaniem Inwestora jest zapewnienie finansowania projektów w celu ułatwienia realizacji instalacji fotowoltaicznych u odbiorcy końcowego, a dzięki dużemu doświadczeniu w realizacji takich projektów w całej Europie zapewni emitentowi niezbędną wiedzę i doświadczenie. Głównym zadaniem emitenta jest oferowanie projektów odbiorcom końcowym wraz z finansowaniem dostarczanym przez inwestora oraz realizacja i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej u klienta wg przyjętego standardu usług – poinformował Columbus Energy.

Intencją stron jest również wypracowanie możliwego modelu współpracy w formie zawarcia wspólnego przedsięwzięcia joint venture, gdzie forma takiego modelu zostanie ustalona do 31 marca 2019 roku – podano także.

Immersa Limited to brytyjska spółka, która powstała w kwietniu 2016 r. Dwa lata później, na koniec kwietnia 2018 r. (ostatnie dostępne sprawozdanie), miała zaledwie 191 tys. GBP aktywów przy 294 tys. GBP zobowiązań. Na swojej stronie internetowej spółka nie chwali się żadnymi dotychczas zrealizowanymi projektami.

Na wieść o zawartej umowie akcje Columbusa przed godz. 14:00 drożały o 27,8 proc. Natomiast dług spółki nie reagował, wciąż nim w czwartek nie handlowano.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Columbusa, wszystkie zapadające w tym roku. W marcu spółkę czekają dwa wykupy o łącznej wartości 5,45 mln zł, później zaś w lipcu i październiku przypada spłata papierów wartych kolejno 1,09 mln zł oraz 4,54 mln zł.

W ostatnich transakcjach dług Columbusa, zależnie od serii, wyceniany był między 99 a 100,1 proc. nominału.

Niedawno spółka zapowiedziała nową emisję obligacji o wartości 10 mln zł.

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

 • Columbus Energy wciąż z wciąż ujemnymi przepływami operacyjnymi

  22 marca 2019
  Dostawca mikroinstalacji fotowoltaicznych wreszcie urealnił wartość aktywów, co jednak wiązało się ze spadkiem kapitałów własnych o około 80 proc. Poprawiła się jakość raportowanych przychodów. Płynność też się udało podreperować, ale głównie na początku tego roku.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy z nową strategią

  21 marca 2019
  W latach 2019-2022 spółka chce zwiększyć rynkowe udziały i wejść w nowe segmenty, jak własne projekty farm fotowoltaicznych czy rozwiązania dla infrastruktury e-mobility. Tym razem strategia jest znacznie bardziej ogólna, brak więc w niej prognoz i informacji o źródłach finansowania rozwoju.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy odwołuje strategię

  19 marca 2019
  Wycofując strategię na lata 2016-2020 spółka miała brać pod uwagę – jak podano – dynamiczny rozwój. Nowa strategia zostanie opublikowana „w najbliższym możliwym terminie”.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy uplasował trzy czwarte oferty obligacji

  20 lutego 2019
  Z wartej do 10 mln zł niepublicznej emisji papierów dłużnych zamiennych na akcje spółka pozyskała 7,56 mln zł. Obligacje objęło 32 inwestorów, w tym 31 osób fizycznych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje