czwartek, 22 sierpnia 2019

Newsroom

Columbus Energy podpisał umowę z inwestorem

msd | 31 stycznia 2019
W ramach obowiązującej przez cztery lata umowy ramowej inwestor w samym tylko 2019 r. „pilotażowo” miałby wyłożyć 20 mln euro na sfinansowanie projektów fotowoltaicznych realizowanych przez Columbusa.

Inwestor planuje zainwestować pilotażowo 20 mln euro w projekty Power Lease Agreement (instalacje fotowoltaiczne dla sektora komercyjnego) na polskim rynku z zamiarem uruchomienia tej kwoty w roku 2019 dla dużych klientów korporacyjnych Columbus Energy S.A. – podała spółka.

Umowa zawarta z brytyjską spółką Immersa Limited zakłada, że inwestor zapewni finansowanie dla realizacji projektów fotowoltaicznych, a Columbus Energy zajmie się projektowaniem, sprzedażą, montażem i serwisowaniem tych instalacji, na co ma mieć wyłączność przez trzy lata.

Głównym zadaniem Inwestora jest zapewnienie finansowania projektów w celu ułatwienia realizacji instalacji fotowoltaicznych u odbiorcy końcowego, a dzięki dużemu doświadczeniu w realizacji takich projektów w całej Europie zapewni emitentowi niezbędną wiedzę i doświadczenie. Głównym zadaniem emitenta jest oferowanie projektów odbiorcom końcowym wraz z finansowaniem dostarczanym przez inwestora oraz realizacja i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej u klienta wg przyjętego standardu usług – poinformował Columbus Energy.

Intencją stron jest również wypracowanie możliwego modelu współpracy w formie zawarcia wspólnego przedsięwzięcia joint venture, gdzie forma takiego modelu zostanie ustalona do 31 marca 2019 roku – podano także.

Immersa Limited to brytyjska spółka, która powstała w kwietniu 2016 r. Dwa lata później, na koniec kwietnia 2018 r. (ostatnie dostępne sprawozdanie), miała zaledwie 191 tys. GBP aktywów przy 294 tys. GBP zobowiązań. Na swojej stronie internetowej spółka nie chwali się żadnymi dotychczas zrealizowanymi projektami.

Na wieść o zawartej umowie akcje Columbusa przed godz. 14:00 drożały o 27,8 proc. Natomiast dług spółki nie reagował, wciąż nim w czwartek nie handlowano.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Columbusa, wszystkie zapadające w tym roku. W marcu spółkę czekają dwa wykupy o łącznej wartości 5,45 mln zł, później zaś w lipcu i październiku przypada spłata papierów wartych kolejno 1,09 mln zł oraz 4,54 mln zł.

W ostatnich transakcjach dług Columbusa, zależnie od serii, wyceniany był między 99 a 100,1 proc. nominału.

Niedawno spółka zapowiedziała nową emisję obligacji o wartości 10 mln zł.

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Najwyżej oprocentowane obligacje Echa trafiły do obrotu

  22 sierpnia 2019
  Deweloper wprowadziła na Catalyst uplasowane w kwietniu czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które płaci WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Tarczyński chce przejąć Kanię

  22 sierpnia 2019
  Producent wędlin złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konkurencyjnych Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
  czytaj więcej
 • Dalszy wzrost zadłużenia Voxelu

  22 sierpnia 2019
  Dług netto diagnostycznej grupy przekroczył 100 mln zł na koniec II kwartału, co tylko częściowo można wyjaśnić nowymi standardami księgowymi. Voxel sporo inwestuje w aktywa trwałe i akwizycje, czego owoce na razie nie rekompensują wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Archicom kupi działkę za 40,5 mln zł

  22 sierpnia 2019
  Spółka zależna dewelopera zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej we Wrocławiu za cenę 40,5 mln zł netto, na której zamierza wybudować około 370 mieszkań.
  czytaj więcej

Emisje