niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Columbus Energy pozyskał 4,5 mln zł

msd | 05 października 2017
Cała publiczna memorandowa oferta obligacji spółki oferującej instalacje fotowoltaiczne w 15-letniej umowie abonamentowej warta była do 5 mln zł.

Columbus oferował stałe 8,4 proc. w skali roku za dwuletnie papiery dłużne zabezpieczone zastawem na wierzytelnościach oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Była to druga publiczna bezprospektowa emisja Columbusa. Z poprzedniej, przeprowadzonej w marcu tego roku, spółka pozyskała 4,3 mln zł wobec oferowanych 5 mln zł. Też oferowano wówczas dwuletnie zabezpieczone obligacje, ale przy kuponie ustalonym na 9,2 proc.

Na Catalyst notowane są na razie dwie serie obligacji Columbusa, uplasowana prywatnie seria A i publiczna seria B (między dwiema ofertami publicznymi spółka przeprowadziła jeszcze jedną emisję prywatną). Pierwszą z nich jeszcze nie handlowano, drugą zaś w ostatniej transakcji (z 29 września) wyceniano na 101,64 proc., co oznaczało wówczas 7,9 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

 • Columbus Energy z niższymi zyskami i wyższym zadłużeniem

  13 listopada 2017
  Na skutek mniejszej liczby zamontowanych instalacji fotowoltaicznych skonsolidowane przychody spółki spadły z 9 mln zł w II kwartale do 7 mln zł w III kwartale. Rośnie natomiast jej zadłużenie, którego horyzont spłaty jest znacznie krótszy niż kontraktowanych 15-letnimi umowami przepływów pieniężnych.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy odwołuje prognozy

  26 października 2017
  Spółka oferująca instalacje fotowoltaiczne w 15-letnim abonamencie zapowiadała na ten rok 90 mln zł przychodów, 17 mln zł zysku EBITDA i 13 mln zł zysku netto. Do 2020 r. zysk netto miał wzrosnąć do 70 mln zł.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy wraca z publiczną ofertą obligacji

  19 września 2017
  Spółka oferująca instalacje fotowoltaiczne w 15-letniej umowie abonamentowej chce pozyskać do 5 mln zł z publicznej memorandowej emisji dwuletnich papierów dłużnych oprocentowanych na stałe 8,4 proc. w skali roku.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy debiutuje na Catalyst

  01 września 2017
  Spółka oferująca kompletne instalacje fotowoltaiczne w formie usługi abonamentowej wprowadziła do giełdowego obrotu dwie serie obligacji, w tym jedną uplasowaną w trybie oferty publicznej.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje