czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Columbus Energy z kredytem na 4 mln zł

msd | 09 lipca 2018
Spółka zakończyła procedury związane z uruchomieniem kredytu odnawialnego, który zostanie przeznaczony na finansowanie komponentów do montażu instalacji fotowoltaicznych.

Zawarta z Bankiem Pekao umowa przewiduje 12-miesięczny okres wykorzystania kredytu z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Na zabezpieczenie kredytu Columbus Energy złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Umowa (kredytowa – red.) umożliwia emitentowi zintensyfikowanie działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała wpływ na realizacje przychodów i powiększenie zysku – poinformował Columbus Energy.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała też o przedłużeniu terminu spłaty pożyczki do 31 sierpnia, co miało być spowodowane wzrostem sprzedaży i koniecznością zwiększenia skali zakupów komponentów do instalacji fotowoltaicznych.

Na koniec I kwartału grupa CE miała na rachunkach niecałe 300 tys. zł gotówki, która pokrywała tylko 3 proc. krótkoterminowych zobowiązań.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Columbusa z terminami spłaty od marca do października przyszłego roku. Ich łączna wartość to 11,08 mln zł. Dotychczas handlowano tylko dwiema seriami, które pochodzą z emisji publicznych. W ostatnich transakcjach papiery CL10319 oraz CLC1019 wyceniano odpowiednio na 100 oraz 98 proc. nominału, co przekłada się na kolejno 8,85 oraz 9,98 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje