poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Columbus Energy zapowiada budowę dwóch farm fotowoltaicznych

msd | 10 lipca 2019
Spółka kupiła dwa podmioty z uprawnieniami do budowy dwóch farm fotowoltaicznych, każda o mocy jednego megawata.

Columbus Energy zapłacił 258 tys. zł za dwie spółki o projektowe, które mogą wybudować farmy fotowoltaiczne. Dodatkowo zobowiązał się też spłacić 671 tys. zł pożyczek, które podmioty te otrzymały od dotychczasowych właścicieli. Spółka nie informuje natomiast o całkowitych nakładach koniecznych do poniesienia, aby zrealizować projekty w Adamowej Górze i Erminowie.

Jak zapewnia Columbus Energy, nabycie udziałów w dwóch spółkach projektowych jest realizacją strategii rozwoju w zakresie inwestycji w długoterminowe projekty farm fotowoltaicznych i będzie mieć wpływ na realizowane wyniki.

Columbus Energy zamierza zrealizować inwestycje i podłączyć obie elektrownie do sieci zgodnie z regulacjami URE. Następnie farmy zostaną sprzedane podmiotom z branży energetycznej lub refinansowane w celu sprzedaży wyprodukowanej energii zgodnie z mechanizmami rynkowymi – podała spółka w komunikacie prasowym. 

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Columbus Energy z terminami spłaty przypadającymi na 26 lipca oraz 4 października tego roku. Ich wartość to kolejno 1,09 mln zł oraz 4,54 mln zł. Rynek wycenia dług spółki na 100 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje