czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

Cyfrowy Polsat kupi Interię za 422 mln zł

msd | 04 maja 2020
Wchodząca w skład medialno-telekomunikacyjnej grupy Telewizja Polsat zawarła przedwstępną umowę nabycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków spółek z grupy Interia.

Wartość transakcji ustalono na 422 mln zł, co podlegać będzie jeszcze dodatkowym korektom. Do jej zamknięcia konieczne będzie uzyskanie przez Telewizję Polsat zgody prezesa UOKiK. Jeśli spółka nie uzyska jej do 31 grudnia tego roku umowa może ulec rozwiązaniu.

„Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Telewizji Polsat” – poinformował Cyfrowy Polsat, który jest gwarantem zobowiązań spółki zależnej wynikających z zawartej umowy przedwstępnej.

„Grupa Interia jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji, docierającym do blisko 60 proc. użytkowników internetu w kraju. Z jej usług co miesiąc korzysta ponad 16 mln realnych użytkowników, a ilość odsłon stron Grupy Interia w sieci przekracza miesięcznie 1,3 miliarda. (…) Transakcja stanowi długoterminową inwestycję grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu mającą strategiczny charakter. Transakcja zapewni grupie kapitałowej Cyfrowego Polsatu kontynuację rozwoju na dynamicznie rozwijającym się rynku Internetu i reklamy online (…).” – podano także.

W drugiej połowie kwietnia Cyfrowy Polsat informował, że odczuwa skutki pandemii koronawirusa, lecz nie zamierza rezygnować z założonych projektów inwestycyjnych. Przed tygodniem grupa porozumiała się natomiast z bankami w sprawie wydłużenia terminów spłaty kredytów na ponad 10 mld zł. 

Na Catalyst notowane są dwie serie długu Cyfrowego Polsatu, każda na 1 mld zł. Papiery CPS0426 i CPS0227 wyceniane są kolejno z 2,68 i 2,77 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

 • Cyfrowy Polsat chce wypłacić 639,5 mln zł dywidendy

  04 czerwca 2020
  Zarząd spółki rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch ratach – 223,8 mln zł w październiku tego roku i 415,7 mln zł w styczniu przyszłego roku.
  czytaj więcej
 • Poprawa płynności Cyfrowego Polsatu

  14 maja 2020
  Na koniec marca saldo środków pieniężnych medialno-telekomunikacyjnej grupy wzrosło do 1,1 mld zł, a po dniu bilansowym udało jej się uzyskać wakacje kredytowe i wydłużyć terminy spłaty kluczowego kredytu. Po drugiej stronie medalu jest jednak planowane przejęcie Interii i prawdopodobna wypłata dywidendy.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat przesunął terminy spłaty kredytów

  28 kwietnia 2020
  W najbliższych miesiącach spółka nie zapłaci rat od kredytu terminowego, a ostateczne terminy kredytów przypadać będą od dwa lata później.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat nie rezygnuje z inwestycji

  23 kwietnia 2020
  Medialno-telekomunikacyjna grupa odczuwa skutki pandemii koronawirusa na wielu płaszczyznach, ale – jak zapewnia – utrzymuje wysoką płynność i generuje wysokie dodatnie przepływy pieniężne. Założonych projektów inwestycyjnych nie zamierza natomiast porzucać.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje dla swojego funduszu wierzytelności

  02 lipca 2020
  W ramach transakcji wewnątrzgrupowej spółka uplasowała warte 30,3 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, które zostały opłacone potrąceniem wierzytelności. Tłem transakcji są pakiety wierzytelności stanowiące zabezpieczenie wartych 210 mln zł obligacji KRI0423.
  czytaj więcej
 • Wynik EBITDA grupy CCC spadł o 88 proc. r/r w II kw.

  02 lipca 2020
  Obuwnicza grupa zanotowała wstępnie 40 mln zł zysku EBITDA i 112 mln zł straty operacyjnej w II kwartale, na co wpływ miały nie tylko covidowe ograniczenia sprzedaży, ale i szereg dodatkowych rezerw.
  czytaj więcej
 • Fatalne sprawozdanie OT Logistics

  01 lipca 2020
  116 mln zł skonsolidowanej straty netto, ponad 513 mln zł dziury w kapitale obrotowym i szereg uwag audytora – to najkrótsze podsumowanie dokonań grupy OT Logistics w 2019 r. Szczęśliwie, przykrywa je jednak kolejna płynnościowa kroplówka, otrzyma od wierzycieli w miniony wtorek.
  czytaj więcej
 • Audytor nie widzi szans dla Brastera

  01 lipca 2020
  Zdaniem biegłego, który wydał negatywną opinię o rocznym sprawozdaniu Brastera, spółka nie ma realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności, dlatego przyjęte przez zarząd założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.
  czytaj więcej

Emisje