czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje na 820 mln zł

msd | 08 września 2023
Nowe papiery medialno-telekomunikacyjnego koncernu prawdopodobnie powiększą pulę już istniejącej serii CPS0130 o wartości 2,67 mld zł.

Cyfrowy Polsat zdecydował się na emisję nieco ponad sześcioletnich obligacji, które w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 3,35 pkt proc. marży. Przy czym, ich cena emisyjna równa będzie 102,72 proc. nominału, a odsetki będą naliczane od 11 lipca, mimo że sam dzień emisji zaplanowano na 28 września. Wszystko to razem wskazuje, że będzie to tzw. „tap”, czyli oferta zwiększająca pulę już istniejących zrównoważonych papierów CPS0130 o wartości 2,67 mld zł, które spółka uplasowała pod koniec ubiegłego roku.

Nowa oferta Cyfrowego Polsatu kierowana będzie do inwestorów kwalifikowanych, a ustalenia szczegółowych warunków i jej wartości wskazuje, że spółka jest już po budowie książki popytu. I to całkiem owocnej, ponieważ według wstępnych założeń sprzed miesiąca, spółka zakładała pozyskanie 500 mln zł.

Podobnie jak poprzednio, Cyfrowy Polsat zastrzega sobie możliwość częściowego rozliczenia nowej emisji potrąceniem wierzytelności ze starszych papierów CPS0426 oraz CPS0227.

Na Catalyst obligacje CPS0130 wyceniane są na 100,99 proc. wartości nominalnej. W lipcu, przed ogłoszeniem prac nad nową emisją, papierami tymi regularnie handlowano powyżej 102 proc.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje