środa, 08 kwietnia 2020

Newsroom

Cyfrowy Polsat wyemituje zielone obligacje

msd | 30 stycznia 2020
Spółka ponownie zamierza uplasować siedmioletnie papiery do 1 mld zł, ale tym razem zetnie wysokość marży o 0,1 pkt proc. względem poprzedniej oferty, do 1,65 pkt proc. Będzie to pierwsza na krajowym rynku zielona emisja od podmiotu niefinansowego.

Cyfrowy Polsat chce wypuścić warte do 1 mld zł siedmioletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii C, za które zapłaci WIBOR 6M plus 1,65 pkt proc. marży. Warunki emisji mają dawać spółce prawo do przedterminowego wykupu długu.

Obok obniżenia marży o 0,1 pkt proc. względem oferty z kwietnia 2019 r. nowością jest także fakt, że warunki emisji są zgodne z wymogami określonymi w dokumencie Green Bond Framework, który opisuje zasady emisji zielonych obligacji.

Jako cel emisji Cyfrowy Polsat wskazuje na refinansowanie poniesionych w latach 2017–2019 kosztów związanych z poprawą efektywności energetycznej i obniżeniem wykorzystania ilości komponentów elektronicznych, a w efekcie redukcją śladu węglowego spółki i jej spółek zależnych.

Wcześniej zielone obligacje emitował tylko Santander Bank Polska. Tego rodzaju listy hipoteczne wypuściły też PKO Bank Hipoteczny i ING Bank Hipoteczny. Jak się dowiedzieliśmy, pionierską emisją wśród podmiotów niefinansowych Cyfrowy Polsat zamierza się szerzej pochwalić w piątek, po jej uplasowaniu.

Warta 1 mld zł oferta jest kierowana do inwestorów kwalifikowanych. Zostanie ona przeprowadzona w dniach 30-31 stycznia. Z kolei dzień emisji wyznaczono na 14 lutego. 

Wyemitowane w kwietniu ubiegłego roku papiery CPS0426 wyceniane są na 101,22 proc., co daje im 3,28 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje