czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Develia przejęła polskie spółki z grupy Nexity

msd | 27 lipca 2023
Deweloper sfinalizował wartą 100 mln euro umowę przejęcia biznesu mieszkaniowego francuskiej grupy Nexity. Zapowiada, że transakcja zapewni mu ponad 20-proc. stopę zwrotu i nadal pozwoli utrzymać wysoką płynność.

Transakcja ma zagwarantować Develii zwiększenie liczby lokali w budowie o 1,4 tys., a banku ziemi o dodatkowe 2,2 tys. mieszkań.

- Transakcja pozwoli nam zwiększyć skalę działania w Warszawie i Krakowie, czyli w dwóch miastach, które z perspektywy biznesowej są dla nas najbardziej atrakcyjne. Wejdziemy także do Poznania, który jest dla nas nowym rynkiem. Dzięki poszerzonej ofercie jeszcze lepiej odpowiemy na obserwowany przez nas zwiększony popyt na mieszkania, będący następstwem m.in. uruchomienia programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Oceniamy, że poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym w ostatnich miesiącach i wzrost cen lokali dodatkowo zwiększy rentowność tej transakcji - powiedział Andrzej Oślizło, prezes Develii, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami umowy, deweloper przejął 19 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością należących dotychczas do grupy Nexity oraz uzyskał kontrolę nad kolejnymi 10 spółkami komandytowymi. Bieżące przepływy i zyski z nowego biznesu przypadać mają już Develii.

– Na sfinansowanie transakcji otrzymaliśmy od konsorcjum banków kredyt w wysokości 200 mln zł, co potwierdza wiarygodność i bardzo dobrą sytuację finansową Develii. Pozostałą część pokryliśmy ze środków własnych – powiedział Paweł Ruszczak, wiceprezes odpowiedzialny za finanse Develii.

Według niego, transakcja prawdopodobnie przyniesie wyższy zwrot na kapitale, niż pierwotnie szacowano na etapie negocjacji umowy.

W czerwcowej prezentacji dla inwestorów Develia wskazywała, że oczekuje ponad 20-proc. stopy zwrotu (IRR) na przejęciu polskiej działalności Nexity. To zaś miałoby wspierać utrzymanie rentowności kapitału całej grupy powyżej 15 proc. 

Obok mieszkań w budowie i istniejącego banku ziemi (kolejno 1,4 i 2,2 tys.), przejęte spółki mają też zabezpieczone umowami przedwstępnymi grunty na około 2,3 tys. lokali.

Zgodnie z zapowiedziami Develii, przejęcie spółek grupy Nexity „pozwoli utrzymać wysoką płynność finansową grupy”, a także nie zmieni polityki dywidendowej Develii. 

Na przełomie czerwca i lipca deweloper uplasował trzyletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 100 mln zł z oprocentowaniem ustalonym na WIBOR 3M plus 3,58 pkt proc. marży, której wysokość obniżono o 0,52 pkt proc. wobec emisji z marca, gdy Develia pozyskała 180 mln zł, także od inwestorów instytucjonalnych. 

W kwietniu tego roku spółka sprzedała warszawski biurowiec, co miało jej przynieść ponad 140 mln zł gotówki netto. W czerwcu ZWZ Develii uchwaliło natomiast wypłatę 179 mln zł dywidendy (107,4 mln zł trafiło do inwestorów 21 lipca, a pozostała 71,6 mln zł zostanie wypłacone 13 października).

Na Catalyst notowanych jest pięć serii długu Develii, z czego jedną z nich spółka będzie musiała wykupić w październiku tego roku (61,8 mln zł). Uplasowana niedawno emisja nie trafiła jeszcze do obrotu. Natomiast papiery z dwóch wcześniejszych ofert, które deweloper plasował przy 4,1 pkt proc. marży (detaliczna DVL1225 i instytucjonalna DVL0326), kwotowane są przez sprzedających na 101,0 i 103,0 proc. nominału.

Do października Develia ma możliwość plasowania długu także wśród inwestorów indywidualnych. Póki co, z programu do 150 mln zł spółka pozyskała 15,4 mln zł.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst