piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Develia rusza po 20 mln zł z emisji obligacji do inwestorów indywidualnych

msd | 25 listopada 2022
W inauguracyjnej ofercie deweloper zaproponuje trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne, które będą oprocentowane na WIBOR 3M plus 4,1 pkt proc.

Wyjściowe warunki emisji obligacji Develii będą mogły ulec zmianie. Spółce przysługiwać bowiem będzie prawo do wcześniejszego wykupu długu w dniach płatności odsetek, począwszy od 20 czerwca 2023 r. Z drugiej strony, bazowa marża (4,1 pkt proc.) będzie mogła wzrosnąć o dodatkowe 1,0 lub 2,0 pkt proc., jeśli relacja długu netto do kapitałów własnych dewelopera przekroczy kolejno 1,0x i 1,2x. Przy czym, wzrost powyżej tego ostatniego progu wiązałby się też z naruszeniem warunków emisji. Podobnie stałoby się, gdyby wartość kapitałów własnych Develii obniżyła się poniżej 30 proc. aktywów. Póki co, na koniec września oba wskaźniki finansowe wynosiły kolejno 0,17x oraz 39,05 proc.

Dla Develii będzie to pierwsza publiczna oferta adresowana do inwestorów indywidualnych. Spółka ubiegać się będzie na razie o 20 mln zł, ale cały program, dla którego prospekt ważny będzie jeszcze przez 11 miesięcy, pozwala jej pozyskać w sumie do 150 mln zł.

- Rozpoczynająca się emisja jest dla Develii formą dywersyfikacji finansowania. Dotychczas korzystaliśmy przede wszystkim z kredytów bankowych i obligacji oferowanych funduszom inwestycyjnym. W ostatnich 10 latach wyemitowaliśmy obligacje o łącznej wartości 1,3 mld zł, z czego ponad 900 mln zł zostało już terminowo wykupionych. Ta wieloletnia historia na rynku obligacji, pozycja jednego z liderów rynku deweloperskiego w Polsce oraz dobra sytuacja finansowa, która jeszcze się wzmocni po finalizacji negocjowanej sprzedaży projektów komercyjnych, sprawiają, że emisja jest ciekawą propozycją dla inwestorów - przeknuje Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii, cytowany w komunikacie. – Dodatkowe finansowanie od inwestorów detalicznych pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się na spowolnienie na rynku i wykorzystanie pojawiających się szans inwestycyjnych – dodaje także.

Zapisy na obligacje Develii prowadzone będą między 28 listopada a 9 grudnia. Przyjmować je będzie pełniący rolę oferującego Michael/Ström DM, a także członkowie konsorcjum, w którego skład wejdą DM BDM, DM BOŚ, DM BPS, Ipopema Securities oraz Noble Securities. Minimalną wartość zapisu ustalono na 1 tys. zł, co odpowiada nominałowi jednej obligacji.

Wstępnie papiery zostaną przydzielone 15 grudnia. Dzień emisji wyznaczono na 20 grudnia i jeszcze przed końcem roku papiery powinny trafić na Catalyst, gdzie znajdują się obecnie cztery starsze serie długu Develii o łącznej wartości 380 mln zł i terminach spłaty w latach 2023-2024.

Naszym zdaniem

Z punktu widzenia samej marży, oferowane papiery będą dla Develii najdroższym obligacyjnym długiem od co najmniej dekady. Przyczyn należałoby się jednak doszukiwać w kondycji rynków nieruchomości i obligacji, aniżeli obecnej wypłacalności dewelopera. Wszak konieczność podnoszenia marż jest wyraźna, a przynajmniej na tyle, na ile da się ją wychwycić na bardzo płytkim obecnie rynku. I Develia płynie tutaj z prądem. Warto więc przypomnieć, że w ostatniej emisji dla inwestorów instytucjonalnych, zamkniętej w październiku 2021 r., spółka uplasowała trzyletni dług oprocentowany na 2,7 pkt proc. ponad WIBOR 3M, pozyskując przy tym rekordowe 150 mln zł.

Gdyby natomiast przyłożyć miarę do rynku wtórnego, gdzie notowane są papiery Develii z 2,7-3,8 pkt proc. marży, można by nawet zaryzykować twierdzenie, że w nowej emisji deweloper proponuje inwestorom pewną premię. Założenie to opiera się jednak o niezwykle niską, a w niektórych przypadkach wręcz zerową, płynność na Catalyst. 

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje